Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Vybrané prednášky z predmetu Podnikanie a manažment

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2931
Posledná úprava
24.03.2017
Zobrazené
4 099 x
Autor:
sudec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednášky z predmetu Podnikanie a manažmentu.

Ukážka:

Ekonómia:
• je spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby konania a rozhodovania jednotlivcov a celej spoločnosti o alternatívnom využívaní vzácnych výrobných zdrojov na produkciu rôznych tovarov a služieb, systém ich rozdeľovania pre súčasnú a budúcu spotrebu medzi rôzne skupiny ľudí, ako aj procesy výmeny, ku ktorým pritom dochádza.

Mikroekonómia:
• zaoberá sa štúdiom správania sa jednotlivých spotrebiteľov a firiem, zaoberá sa jednotlivými trhmi
Makroekonómia:
• zaoberá sa naopak fungovaním štruktúry hospodárstva ako celku.
• nezaoberá sa jeho jednotlivými časťami, vychádza z toho, že hospodárske jednotky (podnikateľské firmy, spotrebitelia) neexistujú popri sebe izolovane, ale sa navzájom dopĺňajú, spolupracujú a sú na sebe závislé (národné hospodárstvo, trh práce, miera nezamestnanosti, inflácia, devalvácia, HDP, dôchodky,...)

Kľúčové slová:

podnikanie

podnik

obchod

ekonómia

tipy podnikov

fondy

dotácie

manažment

manažment podniku

úloha manažmentuObsah:
 • Ekonómia
  Trhové hospodárstvo
  Trhový mechanizmus
  Trhová konkurencia
  Dopyt
  Cena
  Krivka dopytu:
  Ponuka
  Krivka ponuky
  Rovnováha na trhu
  Rovnováha dopytu a ponuky
  Indiferenčné krivky
  Rozpočtová priamka
  Základy podnikovej ekonomiky
  Podnikateľský proces
  Metóda XYZ
  Odbyt
  Mzda
  Členenie pracovníkov
  Riadenie podniku
  Grantové schémy pre podnikateľov
  Ciele financovania fondov EU
  Pomoc podnikateľom v podmienkach univerzity
  ...
  ...
  ...

Zdroje:
 • Ucebnica od Papulovcov Podnikanie a Manazment. Tiez zverejnena.