Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Všeobecné dejiny 3 (1000-1492)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40352
Posledná úprava
03.06.2012
Zobrazené
2 101 x
Autor:
lubica.kovacova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednášky z hodín Všeobecných dejín 3 prezentované doc.Pápajíkom z Čiech.

Všeobecné dejiny 2 (1000-1492) - prednášky (David Papajik)
- stredovek: pojem z novoveku, autori hovoria o dobe rozkvetu
- starovek: charakterizovaný pádom antických civilizácii (chápanie humanistov, 16.str.)
- pojem: Christopher Keller - rozdelenie dejín: starovek, stredovek, novovek
- vymedzenie: nejednotne
» stredná Európa: 476 - 1492 (aj pre Slovensko)
» ČR - kon. r 1526
» C. Keller - 306 - 1453
»iní: zač. stredoveku - r 800 (Stredomorie ovládli Turci)
» J. Le Goff: od 3.str. - kon. 19.str. (priemyselná revolúcia)
» nemecká lit.: kon. 1517 (M. Luther)
» iní: kon. r 1648 (kon. 30-ročnej vojny, posledná náb. vojna)
...

Kľúčové slová:

všeobecné dejiny

svetové dejinyObsah:
 • Technická inovácia
  Základné znaky stredovekého vývoja
  Zakladanie mesta
  Mestské práva
  Reformné hnutie cirkvi 11. 12.str.
  Hospodársky vývoj Európy
  Kríza v cirkvi
  Školský systém
  Franská ríša
  Nástupcovia K. Veľkého
  Východofranská ríša
  Svätá rímska ríša národa nemeckého
  Saská resp. Ottonovská dynastia
  Dynastia Štaufová
  Habsdurgovci
  Luxemburgovci
  Návrat rodu Habsburgovcov

Zdroje:
 • DRŠKA, V. – PICKOVÁ, D.: Dějiny střdověké Evropy. Praha : Aleš Skřivan ml., 2004, 364 s.; DANIŠ, M.: Východná Európa v premenách času I. Zo sociálno-politických dejín do polovice XVI. storočia. Bratislava 1993.; DRŠKA,V. (a kol.):Kapitoly z dejín európskej politiky do roku 1648. Praha 1995.; DAWSON, CH.: Zrození Evropy. Praha 1994.; SEIBT, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.; HROCHOVÁ, V. a kol.: Úvod do problematiky raného feudalizmu. I. 4. – 7. století. Praha, SPN, UK, 1990.; HROCH, M. a kol.: Evropa v období pozdního středověku. Praha. SPN, 1983.; HEERS, J.: .Západ ve 14. a 15. století. Praha 1971.; HROCHOVÁ, V.: Byzantská společnost. Praha 1991.; HUIZINGER, J.: Podzim středověku. Jinočany, 1999.; MOLNÁ, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.; RAPP, F.: Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno 1996.