Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Priemyselná organická chémia (skúška)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41353
Posledná úprava
12.01.2013
Zobrazené
2 350 x
Autor:
lussyita
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základnými východzími látkami priemyselnej organickej chémie sú nasledovné zlúčeniny:
1. alkény (hlavne C2 až C5),
2. acetylén,
3. aromatické uhľovodíky
4. syntézny plyn (zmes H2 a N2 pre NH3 a zmes CO+ H2 pre výrobu vodíka)

Základné suroviny pre priemyselnú organickú chémiu a pre chemické účely sú fosílne a recentné zdroje.

1. časť
Spracovanie fosílnych zdrojov – ropa, uhlie,
2.časť
Spracovanie biomasy
Stále rastú požiadavky pre vyšší podiel chemického využitia fosílnych surovín.
Petrochémia je vedný odbor zaoberajúci sa chemickými a technologickými procesmi, ktorými sa z ropy pripravujú základné východzie látky pre priemyselné organické syntézy.
1.1 Spracovanie ropy- kde sa spracováva v SR?? najprv sa odstráni soľ a suspendované látky premytím vodou pri teplotách 65-90°C. Surová ropa sa destiluje tzv. kontinuálnou rektifikáciou za atmosférického tlaku, pričom maximálne teploty sú 370-400 °C . Až destilačný zvyšok je potom vákuovo destilovaný pri teplotách do 450°C!!!...  

Kľúčové slová:

alkány

alkény

metán

ropa

fosílne zdrojeObsah:
 • 1. Technológia výroby alkánov – frakčná destilácia ropy. Krakovanie, výroba benzínov. Pyrolýza benzínov.Reformovanie. Biomasa a jej spracovanie
  2. – 3. Alkény – medziprodukty v priemysle – oxidácia propénu – výroba akrylonitrilu – medziprodukt výroby PAN. Výroba butadiénu a izoprénu z alkénov, ich využitie v gumárskej technológii – polybutadienový a polyizoprénový kaučuk.
  4. – 5. Acetylén a materiály. Výroba vinylacetátu, vinylchloridu, vinylacetylénu a ich polymerizácie vedúce k významným materiálom – PVC, PVAc, PAN...
  5. Významné materiály z benzénu a jeho homológov. Styrén, polystyrén, cyklohexanol a cyklohexánon,...
  6. – 7. Alkoholy - významné rozpúšťadlá, vyššie alkoholy medziprodukty pre výrobu PAL – detergentov. Fenol – medziprodukt pre fenol-formaldehydové živice, pentaerytritol pre alkydové živice, náterivá aditíva, zmäkčovadlá a emulgátory.
  7.- 8. Chlórované-metány významné nehorľavé rozpúšťadlá, fluorované alkány - propelenty do sprayov, penidlá, porofóry pri výrobe makromolekulových látok.
  9.-10. Najdôležitejšie aldehydy a ketóny, výroba, vlastnosti a použitie. Etanal – kys.Octo- vá, vinylacetát, peroctová kys. Aldoly a krotónaldehyd, akroleín-monomér pre reaktívne kopolyméry.
  11. Acetón – významné rozpúšťadlo, cyklohexanol – medziprodukt pre kys.Adipovú a ε-kaprolaktám.
  12. Metylvinylketón monomér pre modif. polymérov, kopolymér s butadienom, jeho význam.
  13.-14 Významné dusíkaté deriváty, technológia, využitie ako medziprodukty resp. Organické materiály. Nitro, amino, azoderiváty.

Zdroje:
 • V. Maroušek: Chemie a technologie monomeru. VŠCHT, Praha 2000
 • A. Marcinčin, I. Hudec, J. Majling. Technológia materiálov, STU FCHPT, Bratislava 2002
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko