Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Partnerský vzťah, manželstvo, rodičovstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4569
Posledná úprava
17.09.2017
Zobrazené
1 376 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Partnerstvo:
- Erikson - hl. úloha mladej dospelosti: dosiahnutie intimity
- intimita - protiklad povrchných, viac či menej anonymných vzťahov
- signál kvalitatívnej premeny vrstovníckeho vzťahu
- prežitie naplneného intímneho vzťahu vytvára skúsenostný základ, kt. v dobe dospelosti ovplyvní ďalšie vzťahy k blízkym ľuďom
- zákl. predpoklad dosiahnutia intimity: primeraný rozvoj vlastnej identity - taký čl. je vyrovnanejší, istejší, vie nadviazať taký cit. vzťah, v kt. sa časti jeho identity vzdá v prospech tohto partnerstva
- „my“ je pre neho viac než „ja“

Partnerstvo:
-najdôležitejšia varianta intímneho vzťahu, v ktorej sa človek dokáže vzdať časti samostatnej identity
Párová identita - partnerstvo je prostriedkom osobného rozvoja
Rozvíja intímnu oblasť ľudskej osobnosti, ktoré sa nemôžu rozvíjať inak ako prostredíctvom hlbšej väzby
Partnerský vzťah je symetrický aj komplementárny

Kľúčové slová:

manželstvo

rodičovstvo

partnerský vzťah

rozvod

partnerstvoObsah:
 • Partnerstvo:

  Milostná túžba
  Intimita partnerského vzťahu:
  Pripútanie a viazanosť k partnerovi
  Prístup k partnerovi:
  Vývoj partnerského vzťahu:
  Fázy partnerského vzťahu:
  Znaky zrelého partnerského vzťahu:
  Výber partnera:
  Manželstvo:
  Rodičovstvo-prejav generativity a naplnenia intimity
  Motivácia k rodičovstvu
  Obd. pred narodením dieťaťa:
  2. Vytvorenie triády.
  Adaptácia na rodičovskú rolu:
  3. rodina s deťmi v predšk. veku:
  Rozvod:
  psychické reakcie na rozpad manželstva:
  Rozvod:
  4. rodina so školopovinnými deťmi:
  Stredná dospelosť - ADULTIUM
  Tendencia k zmene:
  Staršia dospelosť - INTEREVIUM
  Postoje starnúcich rodičov k vlastným dospelým deťom:
  Partnerstvo 50-60 ročných
  Stabilizuje sa očakávanie patrnera: