Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Manažment II. - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
5,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47771
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
23 x
Autor:
Natali9991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stratégia je: - vedomé určenie základných dlhodobých cieľov podniku. - stanovenie postupu realizácie činnosti, ktoré umožnia čo najrýchlejšie dosiahnutie cieľov a rozmiestnenie zdrojov potrebných na splnenie cieľov (Sedlák, M.)... Čím sa zaoberá strategický manažment - Zaoberá sa dlhodobými podnikovými cieľmi, ale aj metódami a prostriedkami, ktoré je potrebné použiť na dosiahnutie uvedených dlhodobých cieľov.... Analýza vonkajšieho prostredia Získané poznatky sa spracujú do súpisu príležitostí a ohrození, čím sa v podniku utvorí obraz o predpokladanom rozvoji podniku v rôznych sférach prostredia.... Konfrontovanie - Konfrontovanie s hodnotovými predstavami manažmentu a s vedeckými poznatkami o pôsobení stratégií. - Cieľom tohto kroku je vypracovať konečné rozhodnutie o základnej stratégií, ktorá sa bude realizovať.... Vývoj podnikových koncepcií - Vývoj výrobno-hospodárskej koncepcie je založený na systematickej analýze v podnikovom období. - Vo finančno-hospodárskej koncepcii je obsiahnutá peňažno-hospodárska stránka podniku. - V sociálnej koncepcii si podnik stanovuje ciele v humánnej a spoločenskej oblasti, určuje aké prostriedky chce na to využiť, a akými metódami chce tieto ciele dosiahnuť.... Organizačná štruktúra je v užšom slova zmysle usporiadaný súbor organizačných jednotiek v rámci podniku podľa znaku a funkcie, ktoré sú vzájomne spojené hmotne energetickými, ekonomickými a informačnými väzbami.

Kľúčové slová:

manažment

stratégia

podnik

štruktúry

organizácia

hodnotenie

chyby

autorita

delegovanie

komunikácia

motivovanie

kontrolaObsah:
 • 1. Strategické plánovanie
  2. Organizačná funkcia
  3. Manažment ľudských zdrojov
  4. Zodpovednosť. autorita a delegovanie
  5. Ovplyvňovanie ako funkcia podnikového manažmentu
  6. Funkcia kontroly
  7. Združovanie podnikov
  8. Vnútropodnikový manažment

Zdroje:
 • 1. GOZORA, V. 2005. Podnikový manažment. Nitra: SPU, 190 s. ISBN 80-8069-462-1