Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Manažérstvo výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7164
Posledná úprava
10.01.2018
Zobrazené
1 027 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
• výsledky výroby = hlavná náplň podnikania.
- obsahom MV nie je výroba ako taká, ale výroba ako nositeľ podnikateľských výsledkov.
- MV je syntetizujúci a synergizujúci predmet:
- prognostikácia (prognostika),
- marketingové štúdie trhu (marketing),
- poznatky z VTR (MRP),
- poznatky z finančnej analýzy (EAP),
- personalistika (PM),
- informatika a VT (AIS),
- metódy operačnej analýzy (OA).

- obsah MV:
- tvorba perspektívnej stratégie výroby,
- príprava výr.- techn. základne,
- riadenie vnútropodnikových jednotiek hlavnej výroby a obslužných procesov,
- riadenie servisných služieb.

Kľúčové slová:

poslanie

manažment

strojová výroba

výrobný proces

metóda ťažiskaObsah:
 • Poslanie a obsah predmetu manažment výroby
  Manažment výroby ako účasť podnikového manažmentu
  Hlavné príčiny (znaky) získania manažerov výroby:
  Podstata manažmentu výroby
  Základné okruhy obsahovej náplne mv:
  Typy strojovej výroby
  Organizácia výrobného procesu a jej zákonitosti
  Podstata a význam materiálového toku
  Analýza a zdokonaľovanie mt
  Priestorová štruktúra výrobného procesu
  Trojuholníkova metóda
  Metóda ťažiska
  Časová štruktúra výrobného procesu
  Špecializácia vnútropodnikových útvarov
  Základné formy organizácie výrobného procesu
  Predpoklady zavádzania prúdovej formy organizácie :
  Nové smery organizácie prúdovej linky
  Cim (computer intergrad manifakturing =počítačom integrovaná výroba)
  Operatívne a priame riadenie výroby
  Operatívne plánovanie výroby
  Priame riadenie výroby
  Operatívna evidencia o výrobe
  Manažment obsluhy výroby
  Progresívne smery rozvoja manažmentu výroby
  Základné trendy vývoja podnikania a manažmentu
  Rozvoj výrobných systémov
  Fraktálový podnik