Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Finančný manažment (prednášky)

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40057
Posledná úprava
17.04.2012
Zobrazené
1 029 x
Autor:
katuskaaa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Obsah a úlohy finančného manažmentu

Finančné manažérstvo podniku
- zaoberá sa finančnými aspektmi činností podniku
- jeho obsahom je riadenie finančných procesov podniku v podmienkach trhového hospodárstva
- všetky procesy, ktoré prebiehajú v podniku sa v konečnom dôsledku premietnu do nákladov a výnosov podniku, tzn. do celkového finančného výsledku podniku
- vedeckým základom sú podnikové financie
- opiera sa aj o prax, zahŕňa aj jednotlivé výsledky praktického hospodárenia
- závisí od ľudského faktora manažéra (psychológia)

Postavenie financií a finančného riadenia podniku
1. všetka činnosť podniku sa vždy premieta do peňažných prostriedkov, podnikového kapitálu, či finančných zdrojov a je hodnotená z hľadiska finančnej a platobnej situácie podniku finančnými kritériami efektívnosti
2. finančné ciele sú rozhodujúcou súčasťou podnikových cieľov z krátkodobého hľadiska sú základom kritérií pre rozhodovanie rôznych alternatív a pre hodnotenie celkovej efektívnosti podnikania

Organizácia finančného riadenia
- finančné plánovanie použitia zdrojov podniku
- zaisťovanie finančných zdrojov
- voľba optimálnej kapitálovej štruktúry s prihliadnutím k štruktúre majetku, k nákladom ...
- investovanie peňažných prostriedkov
- rozdeľovanie podnikového kapitálu
- financovanie a riadenie obežného majetku
- vnútorné finančné riadenie integrovaných celkov
- využívanie zahraničného kapitálu
- finančné riadenie v rôznych fázach životnosti podniku
- finančná analýza činnosti podniku
...

Kľúčové slová:

finančný manažment

financie

finančné plánovanie podniku

dividendová politika

finančné riadenieObsah:
 • Obsah a úlohy finančného manažmentu
  Postavenie a úloha finančného manažéra
  Finančný útvar
  Finančné plánovanie podniku
  Hodnotenie efektívnosti investičných projektov
  Optimalizácia kapitálovej štruktúry
  Finančná analýza podniku
  Prerozdelenie výsledku hospodárenia – dividendová politika
  Model konštantného rastu
  Antidividendová teória
  Ukazovatele trhovej hodnoty podniku
  Problematika navyšovania ZI – predkúpne právo
  Finančné investície