Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Financie a mena (majetok, burza, príjmy, rozpočty)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41421
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
1 185 x
Autor:
tothova.judita
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definícia financií „Spája sa s objektívnou stránkou financií. Financie predstavujú sústavu peň. Operácií s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých nastáva zmena peňažnej zásoby u jednotlivých ekonomických subjektov za účelom rozdeľovania ND a nakoniec realizáciu HNP:“

Poznámka
- Pojem financie nerovná sa pojmu peniaze 
- Lebo, financie predstavujú peňažné operácie 
- Peniaze sú východiskovou kategóriou financií  

Vysvetlenie peňažných operácií u jednotlivých ekonomických subjektov:
Fiškálne - u ktorých zmena peň zásoby ma definitívny, nenávratný charakter napr. dane, clá dotácie (daňovníctvo)
Kreditné – úverové, dočasný, návratný charakter, úver vrátim v budúcnosti, zväčšený o úrok (bankovníctvo)
Asekuračné – poisťovacie, platia dve podmienky: 1. podmienená návratnosť, 2 neekvivalentnosť (poisťovníctvo) Sekuritné - nákup a predaj cenných papierov (burzovníctvo)
Dôchodkové – výplata dôchodkov pracovných, sociálnych kapitálových (financie obyvateľstva alebo domácností)
Tovarovo peňažné ekvivalentná výmena peňazí za tovar alebo služby, majú formu tržieb podnikového sektora (podnikové financie) 

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

finančný trh

medzinárodný menový systém

bankovníctvo

financie

dane

rozpočet

mena

trhObsah:
 • Otrokárska spoločnosť/rímsky štát
  Feudálna spoločnosť/financie štátu=financie panovníka
  Začiatky kapitalistickej spoločnosti
  Pojmy a kategórie finančnej vedy
  Skupiny finančných pojmov
  Skupiny finančných pojmov/2
  Definícia financií
  Pokračovanie peňažných operácií
  Peňažná zásoba(peňažná masa)
  Zmeny peňažnej zásoby
  Sekundárna fin. činnosť
  Čo je peňažný obrat?
  Podnikové financie
  Právne formy podnikov
  Finančná politika podniku
  Členenie majetku podniku
  Verejné financie
  Tretí sektor
  Verejné statky
  Zmiešaný statok
  Verejné financie
  Daňové zásady
  Verejné výdavky
  Rozpočtové rezervy
  Financovanie deficitu štátneho rozpočtu
  Rozpočty územnej samosprávy
  Výdavky rozpočtu obce
  Vyšší územný celok (vúc)
  Rozpočty štátnych účelových fondov (ŠÚF)
  Financie verejných (štátnych) podnikov
  Infraštruktúra
  Mena a jej náležitosti
  Menová sústava
  Diskontná politika
  Inflácia
  Bankovníctvo
  Komerčná banka
  Platobná bilancia
  Medzinárodné financie
  Devízová politika
  Medzinárodný menový systém
  Medzinárodný menový fond (MMF) a Zvláštne práva čerpania (SDR)
  Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (MBOR)
  Európsky menový systém
  Finančný trh
  Výhody kolektívneho investovania
  Burza
  Poisťovníctvo
  Sociálne zabezpečenie