Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Filozofická antropológia - materiál ku skúške

«»
Prípona
.rtf
Typ
prednášky
Stiahnuté
164 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3121
Posledná úprava
04.03.2017
Zobrazené
9 775 x
Autor:
eva
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

ČO JE FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA?
Filozofická antropológia (z gr. filein - milovať, sophia - múdrosť, anthropos - mužská tvár, človek) je filozofická náuka o človeku. Predmetom filozofickej náuky je človek ako taký, človek vo svojej celostnosti. Predmet filozofickej antropológie sa odlišuje od predmetu špeciálnych vied, ktoré sa zameriavajú len na parciálnu oblasť človeka. Napríklad predmetom medicíny je človek ako biologická bytosť, ktorá sa skúma hlavne z pohľadu zdravia a choroby.

Kľúčové slová:

Etymológia

pojem

predmet FA

metódy skúmania

smeryObsah:
 • Úvod:

  Čo je filozofická antropológia? - etymológia, pojem, predmet, metódy skúmania, smery

  Dejinno - filozofický prístup:

  1. Mytologické predstavy o človeku, prechod od mýtu k logu
  2. Predstavy o človeku v Indii a v Číne (rozčleniť)
  3. Grécke predstavy o človeku I. (dať do jedného bloku?)
  4. Grécke predstavy o človeku II.
  5. Grécke predstavy o človeku III.
  6. Biblické predstavy o človeku
  7. Stredoveké predstavy o človeku
  8. Novoveké predstavy o človeku
  9. Predstavy o človeku v materializme, voluntarizme, iracionalizme a evolucionizme 19. až 20. storočia
  10. Psychologické prístupy k človeku
  11. M. Scheler - zakladateľ filozofickej antropológie
  12. Predstavy o človeku v existencializme, personalizme, filozofii mysle a postmoderne

  Systematický prístup:

  13. Fylogenetický pôvod človeka
  14. Ontogenetický pôvod človeka
  15. Miesto človeka vo svete
  16. Duchovné mohutnosti človeka
  17. Sloboda človeka
  18. Podstata človeka
  19. Osoba človeka
  20. Človek, spoločnosť a dejiny
  21. Človek, náboženstvo a kultúra
  22. Človek a ekológia
  23. Evolučné možnosti človeka
  24. Eschatológia človeka