Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Exegéza nového zákona

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4314
Posledná úprava
15.08.2017
Zobrazené
3 176 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Biblia je súbor mnohých rozličných textov. Kresťan tieto texty nazýva Svätým písmo. Čítanie textu vedie k určitému chápaniu. Čitateľ si spája slová s predstavami a zážitkami, ktoré v ňom text vyvoláva. Takto sa s textom zbližuje a istým spôsobom si ho privlastňuje.
Prvé priblíženie sa k textu ovplyvňuje množstvo faktorov: pozornosť pri čítaní, znalosť jazyka, životné skúsenosti, nálada čitateľa. Prvé čítanie textu je preto veľmi subjektívne a osobne podfarbené. Takéto čítanie ešte nezaručuje správne pochopenie textu. V texte sa môžu vyskytovať rôzne náročné časti. Niektoré môžu byť nezrozumiteľné pre termíny, ktoré sa v nich vyskytujú, niektoré pre nepozornosť čitateľa, ba dokonca môžu byť pochopené v protiklade k zmyslu textu.
Aby sa čitateľ vyhol omylu, potrebuje sa pri čítaní pridržiavať istých stratégií, ktoré nám pomôžu text správne pochopiť. Pozorné a opakované čítanie pomáha k správnemu pochopeniu zmyslu textu. Problém môže nastať pri starých textoch, ktoré sťažujú porozumenie pre svoju jazykovú a kultúrnu vzdialenosť. Čítanie pomocou zachovávania presných pravidiel sa dá nazvať aj odborné alebo vedecké čítanie. Od obyčajného čítania sa odlišuje tým, že sa systematicky snaží kontrolovať správnosť porozumenia textu.
Základným krokom pre správne chápanie textu je opakované čítanie a otázky, ktoré sa kladú textu. Druhým kontrolným bodom správnosti chápania je porovnanie svojich skúseností so skúsenosťami iného čitateľa. Na každého totiž pôsobí text odlišne. Názor iných čitateľov sa nachádza aj v sekundárnej literatúre - komentáre. Nesmieme zabúdať na to, že porovnávanie iných názorov má význam iba vtedy, ak sám čitateľ má svoj vlastný názor. Inak sa môže stať, že sa nekriticky preberajú názory a postrehy iných.

Kľúčové slová:

exegéza

nový zákon

prológ

biblická antropológia

Božie slovo

magnifikatObsah:
 • 1. Exegéza ako návod k správnemu čítaniu biblických textov, metodológia a jej rozdelenie
  2. Exegetické metódy, textová kritika
  3. Synchrónne metódy
  4. Diachronické metódy, aktualizácia textu
  5. Kritika literárnej formy a literárneho druhu
  6. Židovské exegetické metódy v Novom zákone
  7. Kresťanské chápanie vzťahu medzi Starým a Novým zákonom
  8. Biblická antropológia; Zápas s Bohom, Antropológia knihy Kazateľ
  9. Literárna štruktúra a literárny žáner Prológu (Jn 1, 1-18)
  10. Existencia a totožnosť „Slova“ (Jn 1, 1a, 1b, 1c, 2) - exegetická analýza
  11. Vzťah „Slova“ k „všetkému“ (Jn 1, 3,4,5) - exegetická analýza
  12. Grécke filozofické špekulácie o Logose
  13. Starozákonná koncepcia Božieho slova a význam titulu Logos
  14. Obraz Božej Múdrosti a osoba a poslanie Logosu
  15. Magnifikat (Lk 1, 46-55) - exegéza
  16. Podobenstvo o veľkej hostine (Lk 14, 16-24)
  17. Turíce
  18. „Kto môže byť spasený?“ - exegéza (Mk 10, 26)
  19. Paraklet (Jn 14, 16, 26; 15, 26; 16,7; 1Jn 2,1) - exegéza vybraných textov