Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Biosféra - pole existencie života - aplikovaná chémia prostredia

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10719
Posledná úprava
12.06.2019
Zobrazené
1 530 x
Autor:
mic1hal
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Biosféra je tenký obal Zeme, ktorý tvorí rozhranie atmosféry, hydrosféry a litosféry. Nachádzajú sa v nej, žijú a rozmnožujú sa živé organizmy. Spoločenstvá organizmov (zložité ekologické systémy) vznikajú vzájomným pôsobením organizmov a vplyvom prostredia, ktoré ich obklopuje. Súčasťou biosféry je oblasť priamo ovplyvnená činnosťou človeka, sféra ľudskej spoločnosti sociosféra (antroposféra).
Život človeka a celej spoločnosti závisí od zdrojov biosféry, ktoré používa na uspokojovanie svojich potrieb. Patria sem základné zložky biosféry, ako sú voda, ovzdušie, pôda, rastlinstvo živočíšstvo, nerastné suroviny a slnečné žiarenie. Zdroje biosféry sú okrem ovzdušia v jednotlivých krajinách rozdielne. Každá krajina ich môže v rámci svojho územia suverénne využívať. Sú však zdroje, ktoré majú medzinárodný význam (čistota riek pretekajúca územím viacerých krajín).

Kľúčové slová:

chémia

prostredie

ekológia

biosféra

znečisťovanie

ochrana životného prostredia

antroposféra

hydrosféra

sociosféraObsah:
 • Životné prostredie
  1.1 Biosféra - pole existencie života
  1.2 Životné prostredie ako pojem
  1.2.3 Znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia
  1.2.4 Ochrana a tvorba životného prostredia
  1.2.5 Starostlivosť o životné prostredie