Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Analytická chémia 2

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40647
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
923 x
Autor:
lussyita
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prístrojové analytické metódy
Inštrumentálne metódy založené na meraní fyzikálnych a fyzikálno-chemických veličín

Podľa princípov sa rozdeľujú na :
elektroanalytické
separačné
optické
termické
rádiochemické

Elektroanalytické metódy
Elektrochemické
Elektrometrické

Elektrochemické analytické metódy
- Metódy založené na elektrochemickej reakcií
- Využíva sa vzťah medzi kvalitkou alebo množstvom stanovovanej látky a prísluľnou elektrochemickou veličinou
- Prebieha iba v tesnom okolí indikačnej elektródy - potenciometria, polarografia, voltametria
- Prebieha v celom objeme analyzovanej vzorky - coulometria, elektrogravimetria

Elektrometrické analytické metódy
- Metódy, pri ktorých neprebieha elektrochemická reakcia
- Meria sa určitá
...

Kľúčové slová:

galvanický článok

potenciometrické titrácie

elektrolýza

detektor

detekcia

konduktometria

sorbenty

ionexyObsah:
 • Prístrojové analytické metódy
  Potenciometria
  Elektróda
  Elektrochemická reakcia
  Rozdelenie elektród podľa druhu polčlánkov
  Rozdelenie elektród podľa použitia
  Elektrochemický článok
  Galvanický článok
  Potenciál elektród
  Štandardný potenciál E0
  Štandardná vodíková elektróda
  Strieborná elektróda
  Argentochloridová elektróda
  Kalomelová elektróda
  Chynhydrónová elektróda
  Sklenená elektróda
  Meranie pH sklenenou elektródou
  Priama potenciometria
  Potenciometrické titrácie
  Kvalitatívna analýza
  Význam polarografie
  Elektrogravimetria
  Elektrolyzér
  Elektrolýza
  Elektródové deje
  Elektrolýza CuSO4
  Rýchlosť elektrolýzy závisí od
  Elektrochemický rad napätie kovov
  Priebeh elektrogravimetrickej analýzy
  Význam elektrogravimetrie
  Coulometria
  Konduktometria
  Móvolá vodivosť
  Meranie vodivosti roztokov
  Priama konduktometria
  Konduktometrické titrácie
  Titrácia silnej kyseliny silnou zásadou
  Deliace (separačné) metódy
  Rozdelenie extrakcie podľa pracovného postupu
  Zónová elektroforéza
  Izotachoforéza
  Rozdelenie chromatografických metód
  Princíp chromatografickej separácie
  Faktory ovplyvňujúce interakciu častice a stacionárnej fázy
  Kvapalinová chromatografia
  Vyhodnotenie chromatogramov
  Gélová chromatografia
  Ionexová chromatografia
  Ionexy (ionomeniče)
  Výmenná kapacita ionexu
  Elektromagnetické žiarenie
  Interferencia vlnenia
  Izolácia vlnových dĺžok
  Absorpčný optický filter
  Atómová spektrometria
  Plameňová spektrometria (PS)
  Atómová absorpčná spektrometria (AAS)
  Atomizátor
  Molekulová spektrometria