Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ako písať ročníkovú prácu

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13816
Posledná úprava
30.07.2021
Zobrazené
7 186 x
Autor:
socio
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ako sa postaviť k písaniu ročníkovej práce
Správne zvoliť tému: to čo Vás zaujíma, čomu sa venujete, čo robíte v praxi.
Zistiť, či je dostatok literárnych prameňov pre naštudovanie témy.

Prieskum literárnych zdrojov
- knižnice, rešerše
- knihy, odborné časopisy
- domáca aj zahraničná literatúra
- vyhradiť si dostatok času
- robiť si výpisky

Pomôcka ako pracovať pri tvorení ročníkovej práce
- pri tvorení ročníkovej práce pracujete s odbornou literatúrou a využívate rôzne lit. zdroje.
- k nim patria odborné knihy, články z odborných časopisov, zborníky z konferencií, letáky združení, interné materiály rôznych inštitúcii, samozrejme zákony, vyhlášky a tiež odborné internetové zdroje. Po zadaní témy je dobré si dať spraviť rešerš v knižnici - podľa témy zadáte kľúčové slová práce a v knižnici Vám vyhotovia zoznam literatúry k vašej téme.
...

Kľúčové slová:

písanie

ročníková práca

bakalárska práca

diplomová práca

Katuščák

ako písať

písmo

jazyk

číslovanie

obal

strana

abstrakt

obsah

úvod

záver

citácie

parafráza

bibliografiaObsah:
 • Ako sa postaviť k písaniu ročníkovej práce
  Prieskum literárnych zdrojov
  Pomôcka ako pracovať pri tvorení ročníkovej práce
  Príprava písomnej práce
  Ako začať?
  Čo je potrebné na napísanie dobrej školskej práce, záverečnej a kvalifikačnej práce?
  Formálna stránka prípravy a úpravy písomnej práce
  Forma
  Znaky
  Formálna úprava práce
  ...
  Parafráza
  1 Metóda citácie meno - dátum
  Zoznamy bibliografických odkazov
  Schémy bibliografických odkazov
  Hlavné zásady okazovania a citovania
  Citovanie
  Prezentácia ročníkovej práce
  Dôležité!
  Prezentácia
  Najčastejšie chyby prezentácie

Zdroje:
 • KATUŠČÁK, Dušan. 2008. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 5. nezmenené vydanie. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-45-4