Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Všeobecná didaktika - študijný materiál

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5499
Posledná úprava
06.10.2017
Zobrazené
5 281 x
Autor:
sarinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Historický vývoj
Slovo didaktika je odvodené od gréckeho slova didaskó (učím, poučujem).
Hoci otázkami učenia a vyučovania sa zaoberali viacerí myslitelia už v staroveku -
Sokrates (469-399 pred n.l.), Platón (424 - 348 pred n.l.), Aristoteles (384-322 pred n.l.), M.F.Qintilianus (42-118 n.l.), pojem didaktika sa začal používať oveľa neskôr.

Pojem didaktika zaviedol do pedagogiky nemecký pedagóg Wolfgang Ratke (1571 - 1635) v roku 1613.
Dobový spis Krištofa Helwiga a Joachima Junga: „Krátka správa o didaktike, alebo umenie učenia W.Ratkeho“.

Prenikavý vplyv na rozvoj didaktického myslenia mal Jan Amos Komenský (1592-1670) - napísal vynikajúcu prácu „Veľká didaktika“ (Didaktica magna), ktorú dokončil v r. 1638 - podal v nej skvelý rozbor vyučovania. Iné diela: „Najnovšia metóda jazykov“, „Analytická didaktika“, „Svet v obrazoch“, „Škola hrou“, „Dvere jazykov otvorené“.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) - predstaviteľ francúzskeho osvietenstva, vystúpil proti potláčaniu osobnosti dieťaťa vo vtedajšej škole a vyslovil myšlienku slobodnej výchovy. Kritizoval vyučovanie, pretože bolo odtrhnuté od života, obmedzovalo činnosť žiakov a malo výrazne knižný charakter. Z jeho prác: „Emil alebo o výchove“, „Nová Héloisa“.

Kľúčové slová:

didaktika

vyučovací proces

vzdelávanie

organizačné formy

kontrola

príprava učiteľaObsah:
 • 1. Didaktika, pojem a predmet didaktiky
  2. Obsah vzdelania
  3. Vyučovací proces
  3. Vyučovacie zásady a ich charakteristika
  4. Vyučovacie metódy a ich charakteristika
  5. Organizačné formy vyučovania
  6. Koncepcie vyučovania
  7. Kontrola vyučovacieho procesu
  9. Príprava učiteľa na vyučovanie