Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Úplné poznámky z Ekonomickej teórie zo zimného semestra

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
41,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48437
Posledná úprava
16.11.2023
Zobrazené
57 x
Autor:
bubu21
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Súčasná ekonómia

Nová ekonomika (definícia nie je zjednotená), zvyčajne sa spája s rastúcim využitím informačných a komunikačných technológií vo všetkých sférach ekonomickej činnosti, ktoré podmienili vznik globálnej ekonomiky. Uvedené teórie sú zdrojom a východiskom ďalších moderných teórií trhového hospodárstva, z ktorých vychádza a opiera sa hospodárska prax v trhových ekonomikách.

Predmet skúmania ekonómie
Definícia: Ekonómia je spoločenská veda, ktorá skúma:
• motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov
• t.j. výrobu, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu (medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny)
• výmenné procesy a spotrebu vyrobených statkov a služieb

Ekonomická aktivita ľudí
Cieľom ekonomickej aktivity je výroba statkov a služieb na uspokojovanie potrieb. Potreba je uvedomený alebo neuvedomený nedostatok - je prvotným podnetom k výrobe. Výroba ako proces premeny výrobných faktorov na statky a služby. Statok každá užitočná vec, ktorá uspokojuje ľudské potreby.

Členenie statkov Členenie podľa dostupnosti na:
◦ voľné statky
◦ ekonomické statky (výrobok, ktorý sa dostáva k spotrebiteľovi prostredníctvom trhu je tovar) Z hľadiska formy na:
◦ hmotné
◦ nehmotné

Kľúčové slová:

ekonomická teória

poznámky

VŠEMObsah:
 • Vznik a vývoj ekonomickej vedy. Predmet a metóda ekonómie
  Predmet skúmania ekonómie
  Ekonomická aktivita ľudí
  Členenie statkov
  Výroba a výrobné faktory. Relatívna vzácnosť VF
  Dve roviny skúmania a dva prístupy v ekonómii
  Metodológia ekonómie
  Metódy používané v ekonómii
  Analýza a formovanie hypotéz
  Všeobecné metódy
  Nástrahy pri posudzovaní ekonomickej reality
  Omyly pri skúmaní ekonómie
  Výrobné faktory a ich rozdelenie. Základné problémy organizácie ekonomiky. Ekonomické zákony.
  Trh a trhový systém. Nedostatky a nedokonalosti trhu. Trh a konkurencia - podstata, formy a metódy.
  Trhový mechanizmus - definícia, prvky a jeho fungovanie. Dopyt, ponuka a rovnovážna cena. Prípady trhovej nerovnováhy
  Rovnováha a časový faktor. Elasticita dopytu a elasticita ponuky
  Správanie spotrebiteľa a vytváranie dopytu
  Náklady a príjmy firmy. Zisk firmy. Krátkodobé a dlhodobé náklady
  Rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie
  Trh výrobných faktorov

Zdroje:
 • všetky prednášky v zimnom semestri