Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Typy živností

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2402
Posledná úprava
02.12.2016
Zobrazené
10 321 x
Autor:
ozzy6666
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Zámočníctvo zahŕňa:
Odborné práce na zhoto-vovanie kovových súčias-tok a dielov ručným a jednoduchým strojným obrábaním podľa výkre-sovej dokumentácie. Montážne a demontážne práce pri opravách, údrž-be a nastavovaní strojov a strojných zariadení, okrem strojov a strojných zariadení spadajúcich do inej reglementovanej živnosti. Zhotovovanie, montáž, osadzovanie, opravy, údržba a nasta-vovanie stavebných zá-močníckych výrobkov a konštrukcií z kovových materiálov, s využitím unifikovaných a normali-zovaných dielov a výrob-kov používaných v stav-bách. Montáž, bežné, stredné a generálne op-ravy strojov a zariadení, nastavovanie a uvádzanie do chodu nových pracovných prostriedkov podľa dispozícií výrobcu, inštalácia strojov

Kľúčové slová:

živnosť

remeselnícka živnosť

voľná živnosť

murárstvo

tesárstvo

klampiarstvo

kúrenárstvo

smatovanie

kamenárstvo

výroba piva

stolárstvoObsah:
 • 1. Zámočníctvo
  2. Nástrojárstvo
  3. Kovoobrábanie
  4. Galvanizácia kovov
  5. Smaltovanie
  6. OPRAVY PRACOVNÝCH STROJOV
  7. Opravy cestných motorových vozidiel
  8. Opravy karosérií
  9. Výroba a opravy protetických výrobkov
  10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
  11. Hodinárstvo
  12. Kamenárstvo
  13. Mäsiarstvo a údenárstvo
  14. Výroba piva a sladu
  15. Výroba mliečnych výrobkov
  16. Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
  17. Kožušníctvo
  18. Stolárstvo
  19. Zlatníctvo a klenotníctvo
  20. Polygrafická výroba
  21. Murárstvo
  22. Tesárstvo
  23. Pokrývačstvo
  24. Klampiarstvo
  25. Izolatérstvo
  26. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  27. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  28. Podlahárstvo
  29. Plynoinštalatérstvo
  29.a) Kachliarstvo
  30. Holičstvo a kaderníctvo
  31. Kozmetické služby
  32. Pohostinská činnosť
  33. Čistenie a kontrola komínov