Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Teória verejných financií - prednášky ako ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38819
Posledná úprava
30.08.2012
Zobrazené
897 x
Autor:
matka.leskowa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Verejné financie ako finančná veda

Finančnú vedu, definujeme ako vednú disciplínu, ktorej predmetom skúmania sú financie: - štátu, - podniku, - obyvateľstva. V užšom slova zmysle chápeme finančnú vedu z pohľadu predmetu ako vedu zameranú na financie štátu – na verejné financie.

Význam rozpočtu VF pre ekonomiku krajiny výrazne vzrástol koncom 20. storočia a VF sa stali nástrojom na ovplyvňovanie makro vývoja a ekonomickej rovnováhy štátu. Problematika VF je predmetom záujmu viacerých vedných disciplín.

Štatistika a ekonometria: zameranie na získanie a analýzu kvantifikovaných údajov o VF s využitím svojich metód.

Podnikovohospodárske vedy: predovšetkým zdaňovanie podnikov ako jedného z hlavných zdrojov príjmu VF. Ide o zameranie sa na čiastkové aspekty VF – daňovníctvo: konkrétny cieľ je analýza daňových zákonov relevantných na realizáciu podnikových cieľov.  

Právne vedy: sú pre financie mimoriadne dôležité, pretože pôsobnosť relevantných inštitúcií, ktoré majú v správe VF, je definovaná právnymi normami, ich interpretáciou a dodržiavaním. Presadzovanie do praxe je možné na základe zákonov, vyhlášok, nariadení, smerníc....

Sociológa a psychológia: sociológa analyzuje silu skupinového správania a ich vplyv na VF z hľadiska zloženia parlamentu, vplyvu záujmových skupín. Psycho má význam vtedy, keď treba zabezpečiť spoločenskú akceptáciu finančných aktivít štátu...

Kľúčové slová:

teória verejných financií

príjem

financie

dlhObsah:
 • 1. Verejné financie ako finančná veda
  2. Teória verejných financií
  4. Systém verejných financií
  5. Verejné príjmy
  6. Verejné výdavky
  7. Rovnováha verejných financií a verejný dlh

Zdroje:
 • poznámky z hodiny