Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Teória práva (Právo a právne vedy, Smery v právnom myslení, Pôsobenie práva v spoločnosti, Rôzne aspekty práva...)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13122
Posledná úprava
20.10.2020
Zobrazené
1 294 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právo a právne vedy
- v minulosti právo zmiešané s inými normatívnymi systémami (Grécko, Izrael)
- pojem práva v dnešnom zmysle sformulovaný ať v starom Ríme (ius) rímskou jurisprudenciou
- ius est ars aequi et boni (právo je umenie spravodlivého a dobrého)
- obdobne aj v stredoveku, inšpirácia i racionálnym
- Tomáš Akvinský: právo - poriadok rozumu ukladaný za účelom spoločného dobra
- zlom v ponímaní práva - v priebehu 17. a 18.st. - formovanie aboslutistických štátov, utvára sa pojem štátnej suverenity, na druhej strane dochádza k buržoáznym revolúciám, začiatok procesu emancipácie človeka
- Thomas Hobbes: autoritas non veritas pacit legem - štátna autorita určuje, čo je právo
- Immanuel Kant: právo je súhrn podmienok, za ktorých ľubovôľa jedného môže koexistovať s ľubovôľou druhého podľa všeobecného zákona slobody
- v 19.st. dochádza k presadzovaniu právneho pozitivizmu, ten právo definuje ako poriadok, kt. je vytváraný pr dodržaní stanovenej procedúry, spravidla štátom
...

Kľúčové slová:

právo

teória práva

právna veda

právne myslenie

kontinentálny európsky typ

anglo americký typ

systém práva

štát

sloboda

právna normaObsah:
 • Právo a právne vedy
  Smery v právnom myslení
  Pôsobenie práva v spoločnosti
  Rôzne aspekty práva
  Typy kultúry
  Kontinentálny európsky typ
  Angloamerický typ
  Systém práva
  ...
  Právne normy
  Platnosť a účinnosť právnych noriem
  Koniec platnosti a účinnosti
  Pozastavenie účinnosti právnej normy
  Zvláštne prípady
  Dôvody zániku platnosti právnej normy
  K zániku platnosti právnej normy nevedú
  Platnosť právnych noriem

Zdroje:
 • prednášky