Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Relačná databáza

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2384
Posledná úprava
14.11.2016
Zobrazené
1 543 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
v Relačná databáza
Databáza je súbor údajov, ktoré sú usporiadané tak, aby podporili vykonávanie špecifických požiadaviek, ako sú vyhľadávanie, triedenie a vzájomná kombinácia údajov.
Podľa spôsobu usporiadania údajov v databázach delíme databázy na:
- sieťové
- hierarchicky usporiadané
- relačné
- objektovo orientované.
Relačné databázy sa vyvinuli ako reakcia na nedostatky skôr používaných hierarchických a sieťových databáz.
Relačná databáza sa vyznačuje tým, že údaje sú uložené v tabuľkách. Nie sú usporiadané do jednej tabuľky, pretože by bola neprehľadná, dlhá a obsahovala by nadbytočné, opakujúce sa údaje. Údaje máme rozdelené do niekoľkých tabuliek, ktoré sú navzájom poprepájané pomocou určitých vzťahov, relácií.

Kľúčové slová:

acess

databázové systémy

implementácia

relačné dáta

jazyk SQL

konzistentnosť databázyObsah:
 • 2.1 Relačné dáta
  2.2 Relačné vzory
  Zásady tvorby databázovej aplikácie
  Analýza
  Špecifikácia požiadaviek
  Návrh
  IMplementácia
  Testovanie
  Prevádzka a údržba
  Zásady návrhu databázovej aplikácie
  1. Identifikácia úlohy
  2. Načrtnutie toku úloh
  3. Identifikácia datových prvkov
  4. Usporiadanie dát
  5. Návrh prototypu a používateľského rozhrania
  6. Vytvorenie aplikácie
  7. Testovanie a zdokonalovanie aplikácie
  Zhrnutie
  Stratégie návrhu databázy
  Konzistentnosť databázy
  Príklad
  Návrh databázovej aplikácie, modelovanie databázy
  Relačný model databázy
  Definícia relačnej databázy
  1. Úvod do databáz
  1.1. Základné pojmy
  1.1.1. Databázový systém
  1.1.2. Jazyk SQL
  1.1.3. Databáza
  1.1.4. Tabuľky (objekty)
  1.1.5. Stĺpce (polia)
  1.1.6. Záznamy (riadky)
  1.1.7. Primárny kľúč
  1.2. Relačná databáza
  1.2.1. Relácia 1:1
  1.2.2. Relácia 1:n
  1.2.3. Relácia m:n

Zdroje:
 • Bieliková, M.:Softvérové inžinierstvo, STU, Bratislava, 2000
 • Viescas J.: Mistrovství v Microsoft Access 2000, Computer press, 2000,
 • http:// lide.uhk.cz/~fupoulp1