Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Právne normy a ich rozdelenie

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41063
Posledná úprava
07.12.2012
Zobrazené
1 396 x
Autor:
irena.ciernavova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1, Právne normy
Právna norma je všeobecne záväzné pravidlo ľudského správania, ktoré je ustanovené alebo uznané štátom vo vopred právom určenej forme a ktorého zachovanie je vynútiteľné štátnou mocou.
Špecifické znaky právnej normy: monizmus a všeobecná záväznosť, štátom ustanovená alebo uznaná forma, štátne donútenie, normatívnosť.

2, Normatívnosť
Normatívnosť akejkoľvek normy spočíva v tom, že reguluje, normuje ľudské správanie tým, že stanovuje príkazy, zákazy či dovolenia určitého správania.
Normami je teda vytváraná sféra toho, čo má (alebo nemá) byť, čo sa má stať, čo je žiaduce aby sa stalo...

Kľúčové slová:

právna norma

druhy právnych noriem

retroaktivita

štruktúra právnych noriem

normatívnosťObsah:
 • 1, Právne normy
  2, Normatívnosť
  3, Pôsobnosť právnych noriem a jej druhy
  3.1 Platnosť a účinnosť právnych noriem
  3.1.1. Vznik platnosti a účinnosti právnych noriem
  3.1.2 Zánik platnosti a účinnosti právnych noriem
  3.1.3. Retroaktivita právnych noriem
  4. Štruktúra právnych noriem
  5. Druhy právnych noriem
  5.1.Podľa hierachie PN a stupňa ich právnej sily
  5.2.Hmotnoprávne a procesnoprávne normy
  5.3 Kategorické a dispozitívne právne normy
  5.4 Blanketové a odkazujúce právne normy
  5.5 Primárne (pôvodné) a sekundárne (odvodené) PN
  5.6 Striktné a ekvitálne normy
  5.7 Univerzálne a lokálne normy
  5.8 Perfektné a imperfektné PN
  5.9 Teleologické normy
  5.10 Kolízne PN

Zdroje:
 • Prusák, Jozef - Teória práva
 • Ottová, Eva - Teória práva
 • Vojčík, Peter - Základy práva