Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Poznámky z predmetu Sociálna psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7516
Posledná úprava
06.11.2018
Zobrazené
6 358 x
Autor:
yavesova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Sociálna psychológia /SP/ jej predmet a história
Psychológia sa od filozofie odčlenila na prelome 19.-20. stor.. Významný rok 1879 - je to rozvoj psychologickej vedy - prof. Vund založil prvé psychologické laboratórium na svete - vplyv vonkajších podnetov na vnútorné prežívanie človeka. Je to exaktná veda, má možnosť merania, skúmania a pozorovania.
Nepostačuje len psychológia - najprv všeobecná, vývinová, sociálna a tak v:
- 1901 - prvýkrát je použitá sociálna psychológia - Boldvin.
- 1908 - vyšli dva samostatné napísané práce - Sociálna psychológia -
- Prvá práca v Anglicku
- Druhá práca v Amerike
Autori McDoudal a Ross hneď SP charakterizujú nejednotne. Je odlišný predmet činnosti. Sociológ - sa zameriava na spoločnosť a psychológ na samostatnú osobnosť.
- 1921 - vychádza prvý časopis - žurnál Abnormál a sociálna psychológia.
- 1924 - Lewin - vypracoval metódu na ovplyvňovanie skupiny dynamiky a vodcovstva
- 1924 - Moreno - vypracoval metódu na meranie vzťahov malých sociálnych
skupinách - sociometria / sympatický, nesympatický ..../
- 1925 - prof. Mayo - realizoval experiment, v ktorom zistil, že na produktivitu práce má
vplyv okrem schopností pracovníkov a pracovného prostredia aj medziľudské vzťahy. SP je od počiatku experimentálnou vedou, vtiahnutou do spoločenskej praxe, ktorá rieši problémy spoločnosti.
- 1936 - založený Galupov ústav na meranie verejnej mienky v Amerike - objektívny ústav. -
V 50-tych rokoch min. storočia vznikajú prvé práce SP v Čechách a na Slovensku. V Čechách je to Milan Nákonečný a na Slovensku akademik Anton Jurovský - zakladateľ SP na Slovensku.
- následne sa rozvíjala cez socializmus až do dnešných dní.

Predmet SP
SP je veda o včleňovaní a správaní sa jedinca do spoločnosti, lebo v každom medziľudskom vzťahu je vždy reakcia prvej osoby príčinou i dôsledkom správania druhého účastníka vzťahu.
Úlohou SP je objavovať zákony rozvoja zmien a podstaty interpersonálneho správania /medziľudského/.
Krejči - SP je veda o interpersonálnom správaní.
Klimberk - SP vedecké štúdium aktivít indivídua ovplyvneného inými indivíduami, ktorí môžu pôsobiť jednotlivo alebo skupinovo.
Manželia Sherifovci - SP je vedené štádium skúseností a správania indivíduí vo vzťahu k sociálne stimulujúcim situáciám / iní ľudia, skupiny, vzťahy medzi skupinami/.

Kľúčové slová:

sociálna psychológia

sociálna percepcia

komunikácia

spoločenská skupina

postojObsah:
 • 1. Sociálna psychológia /SP/ jej predmet a história
  2. Metódy SP
  3. Determinácia /podmienenosť/ ľudskej psychológie - rozvíjajú našu osobnosť.
  4. Socializácia indivídua
  5. Sociálna interakcia - vzájomné pôsobenie
  6. Sociálna percepcia - vnímanie
  7. Sociálna komunikácia
  8. Sociálna skupina
  9. Rodina ako primárna sociálna skupina
  10. Školská trieda ako malá spoločenská skupina
  11. Človek v náročných životných situáciách
  12. Postoje