Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Didaktika odborných predmetov

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
127 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10579
Posledná úprava
07.06.2019
Zobrazené
15 689 x
Autor:
weronka66
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do didaktiky technických odborných predmetov

Cieľ: Interakcia medzi učiteľom a žiakom; výchovno-vzdelávacia jednotka
Technické odborné predmety: informatika, matematika, fyzika, chémia a pod. Skúma vzdelávacie procesy.
Vzťah: Didaktika má vzťah i s inými odbornými vedami (odbormi): s pedagogikou, s psychológiou, s technickými disciplínami, s ostatnými vednými disciplínami (matematika, fyzika, chémia...)

Kľúčové slová:

formy a metódy

taxonómie

kurikulum

učivo štandart

sebareflexia

úvod do didaktiky

tvorivosť

štýly vyučovania

kreativita

technické predmetyObsah:
 • I. Úvod do didaktiky technických odborných predmetov

  II. Osobnosť učiteľa technických predmetov
  Požiadavky na osobnosť učiteľa
  Štýly vyučovania
  Sebareflexia
  Funkcie sebareflexie
  Spôsoby ako učiteľ môže robiť svoju sebareflexiu
  Učiteľove poňatie výučby
  Tvorivosť (kreativita)
  Faktory tvorivosti
  Úrovne tvorivosti
  Fázy kreatívneho procesu
  Rozvíjanie tvorivosti v škole
  Faktory rozvoja tvorivosti

  III. Ciele výučby
  Špecifické ciele výchovy a vzdelávania
  Taxonómie
  Postup pri určovaní špecifických cieľov

  IV. Učivo (kurikulum) štandardov
  Prístupy k výberu učiva
  Základné pedagogické dokumenty
  Didaktická analýza učiva
  Kurikulum
  Štandard
  Metódy a formy výučby
  5 Poznávacích metód výučby a 3 druhy foriem
  Činnosti a rozvoj psychických funkcií osobnosti
  Základný problém procesu výučby - koncepcia
  Poznávacie metódy výučby
  Výkladovo-ilustratívna metóda
  Reproduktívna metóda
  Koncepcia tradičnej výučby
  Výkladovo-problémová metóda
  Štruktúru aplikácie výkladovo-problémovej metódy možno zahrnúť do týchto etáp
  Koncepcia problémovej výučby
  Problémová situácia
  Problémové úlohy
  Problém
  Heuristická metóda
  Brainstorming
  Výskumná metóda
  Koncepcia projektovej výučby
  Postup pri projektovej výučbe
  Žiacky projekt ako prostriedok rozvoja kľúčových kompetencií

  VI. Organizačné formy