Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Definície obchodných spoločností

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8243
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
1 073 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ - §76 …

aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným OM. Ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Predmet činnosti - len podnikateľská činnosť. / FO, PO, slov., zahr./ !!! Spoločníkom VOS nemôže byť osoba, ktorá je už spoločníkom s neobmedzeným ručením v inej spol. !!!

OBCHODNÉ MENO : A/ akékoľvek + označenie právnej formy (verejná obchodná spoločnosť, ver. obch. spol., v. o. s.) B/ ak OM obsahuje priezvisko aspoň 1. zo spoločníkov, postačí dodatok „ a spol. / len pri VOS /

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA musí obsahovať / § 78 / : 1.obchodné meno a sídlo spoločnosti. 2.určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla PO al. mena a bydliska FO 3. predmet podnikania spoločnosti / pre zápis do OR je potrebné predložiť:- preukaz oprávňujúci spoločnosť na podnikanie v istej oblasti - ŽL, KL… -kvalifikačný doklad- §30 ods. 2 /Všetky zmeny SZ vyžadujú súhlas všetkých spoločníkov /písomnou formou /!!!!! Ak sa spoločníci zaviazali v SZ splatiť vklad, sú povinný splatiť ho v lehote určenej v SZ. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a nezapisuje sa do OR.

Kľúčové slová:

verejná obchodná spoločnosť

družstvo

komanditná spoločnostť

spoločnosť s ručením obmedzeným

akciová spoločnosťObsah:
  • Verejná obchodná spoločnosť - §76 …
    Komanditná spoločnosť -§93…
    Družstvo §221…
    Spoločnosť s ručením obmedzeným
    Akciová spoločnosť §154…