Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Bezpečnosť a hygiena práce (študijný materiál)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7065
Posledná úprava
02.12.2017
Zobrazené
18 254 x
Autor:
sarinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V roku 1996 bola založená Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jej poslaním je zabezpečiť, aby boli pracoviská v Európe bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Jej sídlo je v Bilbau v Španielsku a má zamestnancov, ktorí sa špecializujú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), a špecialistov na komunikáciu a administratívu. Agentúra je tripartitná organizácia, to znamená, že spolupracuje s vládami, a zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.
Cieľom Európskeho observatória rizík je identifikovať novovznikajúce riziká.
Pre vznik pracovného úrazu musia existovať určité príčiny. Príčiny môžu byť v konštrukcii stroja, v technológii, v riadení, v prostredí, ale i v človeku samotnom. Výslednicou príčin je na jednej strane nebezpečný faktor a na strane druhej - nebezpečné konanie človeka.
Nebezpečným faktorom - môže byť ostrosť, jedovatosť, rotácia, zúžené miesto a pod. Je to látka, alebo predmet, ktorý má určitú nebezpečnú vlastnosť.
Nebezpečné konanie - je chybné konanie človeka. Môže byť: psychická, fyzická kondícia, nedodržiavanie postupov, sociálne vplyvy, zavinenie druhej osoby a iné skutočnosti.
Riziková situácia - vzniká ak sa nebezpečný faktor a nebezpečné konanie človeka vyskytujú v rovnaký čas na rovnakom mieste. Ak v rizikovej situácii je v aktivite rizikový faktor alebo človek, vzniká nežiaduci kontakt, kedy nastane styk nebezpečného faktora a človeka. Tu dochádza k vlastnému úrazu, náhlemu poškodeniu zdravia.

Kľúčové slová:

Osvetlenie

Hluk

Otrasy

vibrácie

Prach

Pracovné prostriedky

Pracovisko

Pracovná záťaž

Pracovné úrazyObsah:
 • SÚČASNÝ STAV PREVENCIE RIZÍK V OBLASTI BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE
  SÚČASNÝ STAV PREVENCIE RIZÍK V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  STRATÉGIA EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI PREVENCIÍ RIZÍK
  SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
  NEBEZPEČENSTVÁ NA PRACOVISKÁCH
  VIBRÁCIE A OTRASY
  OSVETLENIE
  OLOVO
  CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY V PRACOVNOM PROSTREDÍ
  BIOLOGICKÉ FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA
  PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA
  PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
  PRACOVISKO
  PRACOVNÁ ZÁŤAŽ
  BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OZNAČENIA NA PRACOVISKÁCH
  OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
  INŠPEKCIA PRÁCE
  KATEGORIZÁCIA PRÁC A PREVENTÍVNE LEKÁRSKE PREHLIADKY
  PRACOVNÉ ÚRAZY A ICH REGISTRÁCIA
  CHOROBY Z POVOLANIA A HLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI
  POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI