Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Marketingový plán - Penzión Stella

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5621
Posledná úprava
08.11.2017
Zobrazené
2 340 x
Autor:
tosekv
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V marketingovej koncepcii penziónu Stella ** sme vychádzali zo súčasných podmienok v rámci hospodárskeho vývoja na Slovensku. V prípade rôznych zmien bude samozrejme potrebné aktualizovať jednotlivé časti plánu, aby zvolený podnik efektívne fungoval.
Pri tvorbe plánu som sa snažila zlúčiť získané teoretické vedomosti s praxou v podnikateľskom prostredí a aj vďaka vlastným myšlienkam stanoviť efektívne predpoklady pre činnosť novovznikajúceho podniku. Ukázalo sa, že podnik má predpoklad uspokojovať potreby spoločnosti, a rovnako má aj šance vybudovať si relatívne dobrú trhovú pozíciu a dosahovať primeraný zisk.

Kľúčové slová:

cestovný ruch

konkurencia

makroprostredie

marketingová stratégia

personálna politika

marketingová kontrolaObsah:
 • 1. Charakteristika podniku cestovného ruchu -3-
  1.1 Poslanie podniku cestovného ruchu -3-.
  1.2 Lokalizácia, prevádzkovateľ, kategória a trieda, kapacita, rozsah a štruktúra poskytovaných služieb, organizačná štruktúra podniku, počet a štruktúra pracovníkov -4-
  1.3 Podnikateľské / podnikové ciele, hospodárske výsledky, personálna a finančná politika, marketingové ciele podniku cestovného ruchu -7-
  2. Marketingová analýza -11-
  2.1 Analýza podniku - vnútorného prostredia -11-
  2.2 Analýza zákazníkov - návštevníci -12-
  2.3 Analýza konkurencie -13-
  2.4 Analýza dodávateľsko-odberateľských vzťahov -15-
  2.5 Analýza miestnej verejnosti -17-
  2.6 Analýza marketingového makroprostredia podniku -18-
  2.7 Situačná analýza S.W.O.T -20-
  3. Návrh marketingovej koncepcie podniku cestovného ruchu -21-
  3.1 Formulovanie poslania a stanovenie marketingových cieľov -22-
  3.2 Segmentácia dopytovej stránky trhu, výber a charakteristika cieľových skupín zákazníkov -22-
  3.3 Výber marketingovej stratégie -23-
  3.4 Aktivácia nástrojov marketingového mixu podniku -24-
  3.4.1 Produktový mix -24-
  3.4.2 Distribučná politika -25-
  3.4.3 Komunikačná politika a plán propagačných aktivít -26-
  3.4.4 Personálna politika -28-
  3.4.5 Cenová politika -32-
  3.5 Zodpovednosť za realizačné opatrenia, marketingový audit a marketingová kontrola -34-
  Záver -37-