Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Veľké právne systémy

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45260
Posledná úprava
10.09.2014
Zobrazené
1 382 x
Autor:
barbora.holubova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Veľké právne systémy- ich porovnanie a podrobnejší opis jednotlivých právnych systémov- najmä teda Angloamerického, Kontinentálneho a Islamského právneho systému

Kľúčové slová:

Právny systém

právna rodina

Kontinentálny právny systém

angloamerický právny systém

islamský právny systém

Korán

Śaria

ÚstavaObsah:
 • Metodika práce 8
  Ciele Práce 9
  1 Úvod 10
  2 Klasifikácia právnych systémov 12
  3 Právna komparatistika 14
  3.4.1 Vedecké a pedagogické ciele 19
  3.4.2 Praktické ciele 20
  4 Kritéria triedenia práva 21
  4.1.1 Ius scriptum 23
  4.1.2 Ius non scriptum 23
  5 Islamská právna kultúra 26
  5.3.1 Korán 30
  5.3.2 Sunna 32
  5.3.2 Idžmá 32
  5.3.3 Quijás 33
  5.4.1 Rodinné právo 34
  5.4.2 Dedičské právo 35
  5.4.3 Trestné právo 36
  6 Angloamerický právny systém 38
  6.1.1 Súdna prax 40
  6.1.2 Zákon 41
  6.1.3 Obyčaj 42
  7 Kontinentálny právny systém 46
  7.3.1 Ústavný zákon 49
  7.3.2 Kódexy 50
  7.3.3 Podzákonné normy 50
  7.3.4 Obyčaj 50
  7.3.5 Jurisprudencia 51
  7.3.6 Doktrína a všeobecné princípy ako prameň práva 51
  8 Komparácia Civil Law a Common law 54

Zdroje:
 • PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie právnickej fakulty UK, 2001. 331 s.
 • ŠTEFANOVIČ, Milan, HRUŠKOVIČ, Ivan, KALESNÁ, Katarína. Svetové právne systémy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie UK, 1994. 144 s.
 • AL-SBENATY, Abdulwahab. Islamské právo: oblasť mieru a vojny. Bratislava: Alja, 2003. 79 s.
 • AL-SBENATY, Abdulwahab. Korán: Preklad do slovenského jazyka. Bratislava: Alja,2008
 • VEČEŘA, Miloš. Teória práva. Bratislava: Eurokódex, 2012. 123 s.
 • OSINA, Petr. Základy islámského práva. Praha: Leges. 2012. 123 s.
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H.Beck. 1995. 247 s.
 • KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. Praha: C.H.Beck 1996. 248 s.
 • Internet