Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Rodovo citlivá výchova

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20553
Posledná úprava
08.03.2009
Zobrazené
657 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pravdepodobne najčastejším javom v školách sú interakcie žiakov/čiek a učiteľov/liek. Učiteľky/lia sa každodenne zaoberajú problematikou obsahu vzdelávania, pochvál, spätnej väzby, disciplíny a noriem správania v triede. Snahou učiteľov/liek je pristupovať k všetkým žiakom/čkam rovnako a pripraviť ich do života tak, aby sa „nestratili“. Špeciálne učiteľky/lia
občianskej a etickej výchovy si kladú za cieľ vychovať zo žiakov/čiek takých/é občanov a občianky spoločnosti, ktorí/é budú poznať svoje práva a vedieť ich uplatniť, budú napĺňať myšlienky demokracie v spoločnosti.

Kľúčové slová:

diplomová práca

výchova

pohlavie

rodZdroje:
 • ASPEKT : feministický kultúrny časopis. Zodp. red. Jana Cviková, Jana Juráňová. 1/2000.
 • Bratislava : Záujmové združenie žien Aspekt, 2000. ISSN 1336-099X
 • ARCHER, J. – LLOYD, B. 2000. Výchova chlapcov a dievčat. In: Aspekt, 2000, č. 1, s. 48-58.
 • BAČOVÁ, V. 2000. Súčasné smery v psychológii : hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov :
 • Prešovská univerzita, 2000. ISBN 80-88885-81-7
 • BAČOVÁ, V. 1997. Identita v sociálnej psychológii. In: VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Sociální
 • psychologie : sociálna psychológia. Praha : ISV, 1997, s. 211-234.
 • BAUMGARTNER, F. 1997. Sociálne poznávanie. In: VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Sociální
 • psychologie : sociálna psychológia. Praha : ISV, 1997, s. 99-124.
 • BENEDICT, R. 1999. Vzory kultúry. Bratislava : Kalligram, 1999. ISBN 80-7149-293-0
 • BERTRAND, Y. 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216
 • .....