Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových

Právo sociálneho zabezpečenia

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22689
Posledná úprava
21.04.2009
Zobrazené
3 253 x
Autor:
matta162
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmetom sociálneho práva sú individuálne ako aj spoločenské vzťahy zabezpečujúcich (soc. a zdravot. poisťovne) a zabezpečovaných (občan, rodina, študenti,,) subjektov

Prídavok na dieťa – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
DOHOVOR MEDZINÁROD. ORG. PRÁCE 102/1952 – upravuje otázky poskytovania liečebnej a preventívnej starostlivosti:
 otázky nemocenského
 otázky poskytovania dávok v nezamestnanosti
 otázky starobného dôchodku
 otázky dávok pri pracovných úrazoch, choroby z povolania
 otázky rodinných dávok /systém štátnej sociálnej podpory)
 otázky dávok v materstve
 otázky invalidity
 otázky dávok pozostalých

PSZ je samostatným právnym odvetvím, tvorí súbor právnych noriem upravujúcich spoločenské, kolektívne, individuálne vzťahy vznikajúce v sociálnom zabezpečení. V rámci týchto vzťahov vystupujú ich subjekty ako nositelia práv a povinností upravených normami práva sociálneho zabezpečenia.
1.1 Faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj PSZ:
 ekonomický faktor
 politický faktor
 demografický faktor
 ekologický faktor

Kľúčové slová:

Právo sociálneho zabezpečenia

materská dovolenka

poistenie

sociálna podpora