Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Elektronický obchod

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
83 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2183
Posledná úprava
30.09.2016
Zobrazené
15 664 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Internet ako celosvetová počítačová sieť, rozšíril charakter ekonomiky ako celku. Využitie tejto siete poznačilo všetky komerčné, ale tiež nekomerčné subjekty, ktoré začali rozpoznávať nové príležitosti poskytované Internetom. Táto infraštruktúra dovoľuje dosiahnuť informácie uložené na viacerých miestach, komunikovať a spolupracovať s ostatnými miestami prostredníctvom počítača a v súčastnosti i pomocou mobilného telefónu napr. metódou GPRS.
Dá sa povedať, že elektronické podnikanie je v podstate len elektronickou formou už existujúcich činností. Tak ako doteraz spotrebitelia dostávali prospekty o tovaroch v podobe letákov, v elektronickom obchode sa preferuje elektronická prezentácia, napr. prostredníctvom webových stránok, elektronickej pošty a pod.
Napriek posledným slovám, elektronický obchod nie sú len web stránky. Elektronický obchod zahŕňa množstvo aplikácií ako homebanking, nákup v online obchodoch, hľadanie práce, prevádzanie aukcií a spolupráca na výskume a projektoch. Podobne hotovostné transakcie sa realizujú elektronickou formou (dnes bežný jav) napr. platením platobnými kartami, využívaním elektronických šekov, alebo priamymi úhradami z bankového účtu na Internete (e-pay) či platbou cez internet (internet banking).

Kľúčové slová:

jazyk PHP

elektronický obchod

RMD

GPRS

internet bankingObsah:
 • 1 Úvod -8-
  2 Nástroje použité pri tvorbe elektronického obchodu -10-
  2.1 História jazyka php -10-
  2.2 Stručný opis jazyka php -10-
  2.3 Výhody php -11-
  2.4 Inštalácia a konfigurácia -11-
  2.5 Podpora databáz v php -12-
  2.6 Databázy a srbd -12-
  2.7 Mysql a mysql ab -13-
  2.8 Stručný popis mysql -13-
  2.9 Výhody mysql -13-
  2.10 Inštalácia a konfigurácia -14-
  3 Definovanie základných pojmov a teoretický rozbor postupov a metód -15-
  3.1 Stratégie návrhu používané v softvérovej technike -15-
  3.2 Modelovanie reality -17-
  3.2.1 Ansi / sparc architektúra -17-
  3.3 Entito - relačné modelovanie -18-
  3.3.1 Základné prvky entito - relačných modelov -18-
  3.3.2 Grafické vyjadrenie e - r diagramu -20-
  3.4 Dátové modelovanie -21-
  3.4.1 Konceptuálny model -22-
  3.4.2 Logický model -22-
  3.4.3 Fyzický model -22-
  3.5 Funkčný model systému -23-
  3.5.1 Symboly dfd -24-
  3.6 Relačný model dát (rmd) -26-
  3.6.1 Definícia relácie: -26-
  3.6.2 Nutné podmienky -26-
  3.6.3 Normalizácia a normálové formy -27-
  3.6.4 Funkčná závislosť -27-
  3.6.5 Normálové formy -27-
  3.7 Databázové spracovanie -29-
  4 Analýza súčasného stavu a návrh riešenia -31-
  4.1 Súčasný stav -31-
  4.2 Analýza situácie -32-
  4.3 Dátová analýza -33-
  4.3.1 Identifikácia entít a atribútov -33-
  4.3.2 Identifikácia relácií -35-
  4.4 E - r diagram -37-
  4.5 Transformácia e - r diagramu do relačných schém -37-
  4.5.1 Transformácia množín entít -37-
  4.5.2 Transformácia relačných vzťahov -38-
  4.6 Úprava relačných schém pre potreby implementácie -38-
  4.7 Normalizácia relačných schém -38-
  4.8 Návrh logickej schémy -39-
  4.9 Návrh fyzickej schémy -39-
  4.10 Funkčný model systému -40-
  4.10.1 Kontextový diagram -40-
  4.10.2 Diagram dátových tokov -41-
  4.11 Slovník dát -46-
  4.11.1 Deklarácia zásobníkov dát -46-
  4.11.2 Deklarácia dátových elementov -47-
  4.11.3 Špecifikácia procesov -53-
  5 Katalóg požiadaviek -55-
  5.1 Prostredie produktu -55-
  5.2 Kvalitatívne požiadavky -58-
  5.3 Používateľské rozhranie -58-
  5.4 Vývojové prostredie -58-
  6. Implementácia -60-
  6.1 Výhody elektronického obchodu -60-
  6.2 Nevýhody elektronického obchodu -61-
  7 Záver -63-
  8 Zoznam bibliotických odkazov -64-

Zdroje:
 • MACH, Jakub: PHP pro úplné začátečníky. Praha : Computer Press, 2002. 124 s. ISBN 80-7226-633-0
 • BRÁZA, Jiří: PHP 4 : praktické příklady. Praha : Grada Publishing, 2003. 224 s. ISBN 80-247-0441-2
 • MORAVČÍK, O., VASKÝ, J., MIŠÚT, M.: Softvérové inžinierstvo. Bratislava : STU, 1999. 184 s. ISBN 80-967539-2-4
 • Manual: Functions PHP .4/2004.
 • Manual: MySQL news .1/2003.
 • Slany, Dusan: Jak psat web.1/2003.
 • Tutorials: PHP - MySQL Tutorial. .3/2004.