Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Aktuálne smery rozvoja predaja v maloobchode

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24545
Posledná úprava
27.05.2009
Zobrazené
3 755 x
Autor:
juromi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Proces privatizácie štátnych podnikov obchodu sledoval transformáciu vlastníckych vzťahov ako jedného zo základných predpokladov transformácie ekonomiky. Dôraz sa kládol na koncepčnosť a transparentnosť pri uprednostňovaní súťažného princípu, s cieľom vytvárať žiadúcu konkurenčnú klímu na vnútornom trhu Slovenskej republiky. Proces transformácie v podstate naplnil stanovené ciele.
Negatívnym prejavom procesu transformácie obchodu bola atomizácia maloobchodnej siete. Podľa skúseností z vyspelých ekonomických štátov nemá ďalšia atomizácia maloobchodnej siete a siete celého obchodu perspektívu. Práve naopak, silné obchodné reťazce, koncovkou ktorých je maloobchodná sieť, sú zárukou vytvorenia zákazníkom riadených trhov.
Maloobchod predstavuje súhrn činností, ktoré súvisia s bezprostredným predajom výrobkov konečným spotrebiteľom. A práve od spokojnosti zákazníka, teda od úspechu maloobchodu sa odvíja sila celého obchodného reťazca. Z tohto dôvodu je cieľom diplomovej práce poukázať na pôsobenie marketingových nástrojov podpory predaja v maloobchode po stránke technickej a komerčnej.
V diplomovej práci využijeme metódy pozorovania, špecializácie, metódy indukcie, grafické a štatistické metódy.

Kľúčové slová:

rOZVOJ PREDAJA

predaj V MALOOBCHODE

maloobchod