Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Vplyv konkrétnej zahraničnej investície na regionálne hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
maďarsky
ID projektu
12153
Posledná úprava
26.09.2019
Zobrazené
2 528 x
Autor:
sehnsucht
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Mikor nyáron a Samsungban dolgoztam, arra gondoltam, de jó is lenne erről a témáról írni. Engem is foglalkoztatott a kérdés, vajon milyen következményekkel is járt mind Szlovákiára, mind pedig Galántára nézve, hogy a Samsung pont Galántát választotta leányvállalata telephelyéül. Így hát nagyon megörültem, mikor a megadott témák között benne találtam az általam választottat.
Munkám során elsőként a külföldi tőkeberuházások fontosságát, elemeit és nem utolsó sorban hatását vizsgálom az adott országra. A gyakorlati részben ezt egy nagyvállalaton mutatom be, méghozzá a Samsungon.
A Samsunggal való tapasztalatom az, hogy egy nagyon modern vállalati működés folyik odabenn, ahol tényleg nagy hangsúlyt fektetnek az emberre. Amit talán negatívumként megemlíthetnék, az a munkamegosztás. Egy részlegen belül is gyakran előfordul, hogy valaki nagyon sokat dolgozik, túlórákat vesz, hogy az adott feladatot teljesítse, más pedig már a délutáni munkaidőben nem tudja, mit is csináljon. Ami még érdekes, hogy az alkalmazottak gyakran már előbb ott vannak a munkahelyükön és nem távoznak rögtön a munkidő lejárta után. Addig maradnak, míg az adott feladatot be nem fejezik. Persze a jutalmazás sem marad el ez esetben, ugyanis a bérek 100%-át kapják meg (ünnepnap szintén, hétvégenként pedig az 50%-át.)
A Samsung a mai piac követelményeire rendkívül odafigyel. Alkalmazottaitól elvárja a rugalmasságot, a flexibilitást, a problémamegoldó készséget, a nyelvtudást (az angol nyelv követelmény az adminisztratív munkakörben, mivel az alkalmazottak csak így tudnak kommunikálni a felettük álló kóreai vezetőkkel). Az adminisztrációban tevékenykedő alkalmazottak többsége rendelkezik felsőfokű végzettséggel, vagy legalábbis épp úton van ennek megszerzéséért. Szakirányuk viszont szinte teljesen más irányultságú, mint amit az adott munkakörük igényelne. Ez is csak azt mutatja, hogy a főiskolán megszerzett tudás előny lehet, de nem követelmény, ugyanis a gyakorlat teljesen más tudást igényel.

Kľúčové slová:

zahraničné investície

regionálne hospodárstvo

Samsung

bakalárska práca

GDP

swot analýzaObsah:
 • Tartalom
  Bevezetés
  I. A téma elméleti háttere
  1. Nemzetközi tényezőmozgások a világgazdaságban
  2. A külföldi működőtőke fogalma és típusai
  2.1. Portfólióbefektetések
  2.2. Közvetlen külföldi befektetések
  2.2.1. Külföldi direktberuházások és csoportosításaik
  3. A közvetlen külföldi tőkeberuházások elméleti megközelítésének fejlődése
  3.1. Eklektikus elmélet
  3.2. Új jelenségek a nemzetközi működőtőke áramlásban
  3.2.1. Transznacionális vállalatok
  3.2.1.1. A telephelyválasztás és a transznacionális vállalatok
  3.2.1.2. A transznacionális társaságok műszaki, szervezeti és vezetési feltételei
  3.2.1.3. A transznacionális társaságok gyakorlati jelentősége
  4. A működőtőke-beruházások hatásai a befogadó országokban
  4.1. A működőtőke-import hatása a gazdaságra
  4.1.1. A technológiatranszfer és annak hatásai
  4.1.2. Kereskedelmi hatások
  4.1.3. Verseny és koncentráció
  4.1.4. Kereskedelemből kimaradó javak
  4.1.5. Egyéb hatások
  II. Saját kutatás
  5. Külföldi tőkebefektetések Szlovákiában
  5.1. A legfontosabb külföldi tulajdonú vállalatok
  5.2. A közvetlen külföldi beruházások alakulása Szlovákiában
  5.3. A GDP alakulása
  6. Samsung Electronics Slovakia
  6.1. A vállalat története
  6.1.1. A vállalat jelentős eseményei
  6.1.2. A Samsung és beszállítói
  6.1.3. Gyártási portfólió
  6.1.4. A Samsung fontosabb tényezői
  6.1.5. A Samsung helye Szlovákiában
  6.3. A vállalat Swot analízise
  7. Samsung hatása Galántára
  7.1. A munkanélküliségre mért hatása
  7.1.1. Külföldiek alkalmazása a Samsungban
  7.2. A lakosságra mért hatása
  7.3. Az ingatlanárakra mért hatása
  7.4. Jövedelmi hatások
  7.5. Egyéb hatások
  8. Galánta Swot analízise
  III. Összefoglalás, következtetések
  IV. Irodalomjegyzék
  IV.1. Internetes hivatkozások gyűjteménye
  V. Mellékletek

Zdroje:
 • Árva László: Külföldi tőkeberuházások Közép-Kelet-Európában, KJK, 1995
 • Árva László - Dicházi Bertalan: Globalizáció és külföldi tőkeberuházások újabb fejleményei Magyarországon, Kairosz Kiadó
 • Antalóczy Katalin - Sass Magdolna: Működőtőke áramlások, befektetői motivációk és befektetésösztönzés a világgazdaságban és Magyarországon, Közgazdasági Szemle, XLVII.évf., 2000.május
 • Bernek Ágnes: A stratégiai földrajzi hely fogalma a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában, Tér és társadalom, XV. évf., 2001
 • Bock Gyula-Misz József: Nemzetközi közgazdaságtan, TRI-MESTER, Tatabánya, 2006
 • Csáki György: Nemzetközi gazdaságtan alapjai, Napvilág Kiadó, 2006
 • Galántai Újság, XVL. évf., 2007. július-augusztus
 • Paul R. Krugman-Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Elmélet és gazdaságpolitika, Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003
 • Oszlay András: Elméletek és tények a külföldi működőtőke befektetésekről, MNB Füzetek, 1999/11
 • Simai Mihály - Gál Péter: Új trendek és stratégiák a világgazdaságban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000
 • Sinkovics Alfréd: Nemzetközi tőkemozgások és a KGST, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986
 • Szanyi Miklós: Elmélet és gyakorlat a nemzetközi működőtőke áramlás vizsgálatában, Közgazdasági Szemle, XLIV.évf., 1997.június
 • Thoma Csaba: A rendszerváltó országok és a nemzetközi hivatalos tőke, Aula Kiadó, Budapest, 2001