Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Stabilita emisných parametrov motorov M 636 NG

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
101
Posledná úprava
01.01.2017
Zobrazené
1 086 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je rozčlenená do troch častí: Prehľad využívania zem-ného plynu v spaľovacích motoroch, charakteristiky časovej stabili-ty emisných parametrov a analýza javov ovplyvňujúcich zmenu sta-bility nastavených hodnôt emisií.
Prvá časť je zameraná na využívanie zemného plynu v spaľovacích motoroch z hľadiska historického, geografického, ekonomického a konštrukčného.
Druhá časť ukazuje porovnanie emisných parametrov (CO, CO2,CHx,O2) troch rôznych autobusov DP mesta Bratislavy pri pre-vádzke na zemný plyn v závislosti na čase resp. na počte odjazde-ných kilometrov.
Tretia záverečná časť je zameraná na analyzovanie najdôle-žitejších javov vplývajúcich na zmenu stability nastavených hodnôt skúšaných autobusov.

Kľúčové slová:

stabilita

autobus

spaľovací motor

emisné parametre

zemný plyn

strojárstvo

bakalárska prácaObsah:
 • 01-Poďakovanie.doc
  anotácia(1)bak.práce.doc
  Bakalárska práca 1.doc

Zdroje:
 • Laurin, J., Spalování stechiometrických palivových směsí v motorech na CNG, Zborník I. medzinárodnej konferencie Motorové vozidlá na pohon CNG, A 21- reklamná agentúra, s.r.o., Bratislava, 1999, str.4 - 8
 • Cedrych, M. R.: Jezdíme na plyn - Přestavba automobilu na alternativní pohon plynem, Grada Publisching spol.s.r.o., Praha, 1999
 • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.: O podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách
 • Hlavňa, V. a kol.: Dopravný prostriedok a životné prostredie, Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline - Edičné stredisko VŠDS, Žilina, 1996
 • Mičan, F. a kol.: Použitie zemného plynu (CNG) na pohon motorových vozidiel, technická príručka, Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o., Bratislava, 2002
 • http://www.spp.sk/cng/cng.htm
 • http://www.ekobus.cz/odpovedi/cz_odpov01.html
 • http://www.ega.cz/svet.htm
 • http://www.scplyn.cz/zplyn/analyzy.htm