Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Spoločný rozpočet Európskej únie

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40403
Posledná úprava
14.06.2012
Zobrazené
833 x
Autor:
zahradka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je spracovať a oboznámiť sa s problematikou spoločného rozpočtu Európskej únie (EÚ). Rozpočet je najdôležitejším nástrojom ekonomickej politiky vlády. Jedná sa o podrobné ekonomické vyjadrenie kompilácie sociálno-ekonomických plánov štátu pre fiškálny rok. Bakalárska práca je rozdelená na tri súvisiace kapitoly. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám danej problematiky s charakteristikou pojmov ako sú funkcie rozpočtu, jeho úloha a finančná perspektíva. Druhá časť analyzuje rozpočtové prostriedky spoločného rozpočtu EÚ. V tejto kapitole sa zameriavame aj na podiele Slovenskej republiky do spoločného rozpočtu EÚ. Posledná časť je venovaná problematike schvaľovania rozpočtu a jeho bilancii. Načrtli sme problémové okruhy pri schvaľovaní a výške rozpočtu a zameriavame sa na proces schvaľovania rozpočtu.

Kľúčové slová:

rozpočet EÚ

zdroje rozpočtu

rozpočtová politikaObsah:
 • ÚVOD 7
  1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SPOLOČNÉHO ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE 9
  1.1 Charakteristika spoločného rozpočtu Európskej únie 10
  1.2 Finančná perspektíva 13
  2 ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY EURÓPSKEJ ÚNIE 17
  2.1. Podiel SR na spoločnom rozpočte EÚ 19
  2.2 Príjmy do spoločného rozpočtu EÚ 21
  2.2.1 Tradičné vlastné zdroje 22
  2.2.2 Podiel dane z pridanej hodnoty 23
  2.2.3 Príspevok z HND 24
  2.2.4 Ostatné zdroje rozpočtu 25
  2.3 Korelačný mechanizmus 25
  2.4 Výdavky zo spoločného rozpočtu EÚ 26
  3 PROCES SCHVAĽOVANIA ROZPOČTU EÚ 29
  3.1 Rozpočtová procedúra EÚ 30
  3.2 Hospodárenie, audit a vnútorná kontrola 33
  3.2.1 Účtovná uzávierka 34
  3.2.2 Podávanie správ o plnení rozpočtu 34
  3.2.3 Vonkajší audit 34
  3.3 Problémy spojené s rozpočtovou politikou 35
  ZÁVER 39
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 42

Zdroje:
 • 1. Euroinfo. Európsky dvor audítorov.Účtovný dvor. [online].
 • 2. Evropský parlament a... Evropská ústava (2005), Lucemburk, Úrad pre úradný tisk.[ online].
 • 3. Európsky Parlament Informačná kancelária na Slovensku: Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2011. [online].
 • 4. Európsky parlament 2011. [online].
 • 5. Evropský parlament – Commitee on budgets,[online]
 • 6. Európska komisia. Finančný rámec EÚ na obdobie 2007-2013. [online].
 • 7. Európska komisia. Rozpočet Európskej únie v skratke. Luxembursko: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2010, ISBN 978-92-79-14457-8
 • 8. Euroskop.cz. Věcne o Evrópe. Problémy rozpočtu EU. [online]. 2009
 • 9. Evropské školy [online].
 • ...