Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Špecifiká a zásady prednemocničnej starostlivosti pri úrazoch motocyklistov

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
23155
Posledná úprava
09.05.2009
Zobrazené
3 744 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
moja práca je zameraná na následky nedisciplinovaného sa správania motocyklistov a iných účasníkov cestnej premávky, čo so sebou prináša množstvo nehôd a s tým spojené aj mnohopočetné poranenia a často aj smrť.

Kľúčové slová:

motocykel

prilba

motocyklove nehody

poraneniaZdroje:
 • 1. Observatoř bezpečnosti silničního provozu [online]. 2008 Centrum dopravného výskumu, v.v.i. [cit. 2009-03-04]. Dostupné na internete: < http://www.czrso.cz/index.Php?Id=97 >
 • 2. prispievatelia Wikipédia. Motocykel [online]. Wikipédia, slobodná encyklopédia, 2008 nov 27, 10: 21 UTC [cit. 2009-03-01]. Dostupné na internete: < htt://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Motocykel&oldid=1958177 >
 • 3. Zásady pro primární ošetření ztrátových poranení [online]. Ondřej Franek 2003, Nezávislý web o zdravotnícké záchranné službě, v.v.i [2009-02-21] Dostupné na internete: < http://www.zachrannasluzba.cz/odborna/0304_zdravotna_poraneni.htm
 • 4. Obecné zásady pro ošetření pacientů se závažným traumatem [online]. Ondřej Franek 2006, Nezávislý web o zdravotnícké záchranné službě, v.v.i [cit. 2009-02-21] Dostupné na internete: < http://www.zachrannasluzba.cz/odborna/0610_osetrovani_zavaznych_traumat.htm
 • 5. Ošetřování pacientů s kraniocerebrálním traumatem [online]. Ondřej Franek 2008, Nezávislý web o zdravotnícké záchranné službě, v.v.i [cit. 2009-02-21] Dostupné na internete: <
 • 6. V01- V99 Dopravné nehody [online]. Kolektív autorov, Sanding, s. r. o 2003-2009, Zdravie. sk, v.v.i [cit. 2009-02-04] Dostupné na internete: < http://www.zdravie.sk/?m=405&p=2
 • 7. Dopravné nehody [online]. Ministerstvo vnútra, v.v.i [cit. 2009-03-05] Dostupné na internete: < http://www.minv.sk/?dopravne_nehody
 • 8. http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/vybava_obsah.htm
 • 9. Zákon č. 8/ 2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Zb. Zák., 2009, čiastka 4, s. 62 – 65.
 • 10. BYSTŘICKÝ, Z., Neodkladná péče v traumatologii. 2. vyd. Praha: Avicenum/ Zdravotnícke nakladatelství, 1991. 304s. ISBN 80 – 85047 – 01 – 2.
 • 11. DOBIÁŠ, V., et al., Prednemocničná urgentná medicína. Martin: Osveta 2007. 381s. ISBN 978 – 80 – 8063 – 255 – 7.
 • 12. DOBIÁŠ, V. Urgentná zdravotná starostlivosť. 2. doplnené vyd. Martin: Osveta 2006, 2007. 179s. ISBN 978 – 80 – 8063 – 244 – 1.
 • 13. DRÁBKOVÁ, J., Polytrauma v intenzívni medicíně. Praha: Grada Publishing 2002. 307s. ISBN 80 – 247 – 0419 – 6.
 • 14. DRÁBKOVÁ, J., Malá, H., Vademékum novinek neodkladné péče. Praha: Grada Publishing, 1999. 222s. ISBN 80 – 7169 – 693 – 5.
 • 15. HÁJEK, M., et al., Traumatologie hrudníku. Praha: Avicenum 1980. 240s. ISBN 08 – 068 - 80
 • 16. HEFFERNAN, J. J., WITZBURG, R. A., COHEN, A. S., Clinical problems in acute care medicine. Philadelphia: W. B. Saunders Company 1989. 731s. ISBN 0 – 7216 – 1155 - 9
 • 17. POKORNÝ, J., et al., Urgentní medicína, Praha: Galén, rok. 547s.
 • ISBN 80 – 7262 – 259 – 5.
 • 18. SMRČKA, M., et al., Poranení mozku. Praha: Grada Publishng, 2001. 272s. + 6s. ISBN 80 – 7169 – 820 - 2
 • 19. YUDENICH, V. V., Accident First Aid, Moscow: Mir publishers 1979. 80s. ISBN 5 – 03 – 000770 - 9