Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Ošetrovateľský proces u pacienta s diagnózou chronický subdurálny hematóm

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
517 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21816
Posledná úprava
14.04.2009
Zobrazené
13 107 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ošetrovateľský proces je systematická racionálna metóda plánovania a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
Cieľom ošetrovateľského procesu je zhodnotiť skutočné či potencionálne problémy starostlivosti o zdravie, vytýčiť plán na zhodnotenie potrieb a vykonať ošetrovateľské zásahy (Kozierová, 1995).

7.1 Charakteristika ošetrovateľského procesu

- systém otvorený, prispôsobivý, dynamický
- plánovaný, cielený
- prispôsobuje sa osobitným potrebám každého pacienta, rodine, spoločnosti
- umožňuje tvorivý prístup sestry a pacienta pri riešení zdravotného problému
- interpersonálny- priama komunikácia medzi pacientom a sestrou
- cyklický- opakuje sa
- zdôrazňuje spätnú väzbu
- všeobecne použiteľný

Kľúčové slová:

Ošetrovateľský proces

pacient

diagnóza

subdurálny hematómZdroje:
 • 1. Bartko, D. 1985: Neurológia. Martin: Osveta, 1985, 662s.
 • 2. Černý, J. a kol. 1995: Špeciálna chirurgia 4 Chirurgia hlavy a krku. Martin:
 • 3. Osveta, 1995, ISBN 80- 217- 0471- 3, 492s.
 • 4. Doenges, M.E., Moorhouse, M.F. 2001: Kapesní pruvodce zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2001, ISBN 80- 247- 0242- 8, 568s.
 • 5. Farkašová, D. a kol.2005: Teória ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2005, ISBN 80- 8063- 182- 4.
 • 6. Jedlička, P., Nebudová, J. 1989: Neurologie.Praha: Avicenum, 1989, 312s.
 • 7. Koňošová, H. 1999: Model funkčných vzoriek zdravia. Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. Ročník V.1/ 99, Bratislava: SLS, 10s.
 • 8. Kozierová, B. a kol. 1995: Ošetrovateľstvo 1, 2. Martin: Osveta, 1995, ISBN 80- 217- 0528- 0.
 • 9. Kubicová, Ľ. a kol. 2005: Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005, ISBN 80- 8063- 176- X, 56s.
 • 10. Kunc, Z. 1983: Neurochirurgie. Praha: Avicenum, 1983, 322s.
 • 11. Malý. M. 2006: Meranie funkčnej sebestačnosti. Ošetrovateľský obzor. Ročník 3/ 2006, SZU- Bratislava , 2006, ISSN 1336- 5606, 82- 87 s.
 • 12. Marečková, J. 2006: Aktualizace v diagnostice NANDA- Internacional. . Ošetrovateľský obzor. Ročník 3/ 2006, SZU- Bratislava , 2006, ISSN 1336- 5606, 88- 93s.
 • 13. Málek, V. 2003: Chronický subdurálny hematóm: ( online), Dostupné na internete:
 • internete:http//www.neurologiepropraxi. cz / .s 307- 311.
 • 14. Mráček, Z. 1988: Kraniocerebrální poranení. Praha: Avicenum, 1988, 304s.
 • 15. Mrkvová, J. 2000: Inštrumentovanie pri kraniocerebrálnych porananiach: diplomová práca, Stredná zdravotná škola- Strečianska, Bratislava, 2000, 49s.
 • 16. Sameš, M. a kol. 2005: Neurochirurgie. Praha: Maxdorf, 2005, ISBN 80- 7345- 072- 0.127s.
 • 17. Sinělnikov, R.D. 1982: Atlas anatómie človeka III. Praha- Moskva: Avicenum- Mir, 1982, 400s.
 • 18. Slezáková, Z. 2006: Neurologické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2006, ISBN 80- 8063- 218- 9, 165s.
 • 19. Smrčka, M. a kol. 2001: Poranení mozgu. Praha: Grada , 2001, ISBN 80- 7169- 2, 272s. + 6 s. prílohy.
 • 20. Polhorská, M., Boledovičová, M. 2006: Súčinné intervencie sestry a fyzioterapeuta v starostlivosti o dlhodobo chorého a imobilného pacienta. Ošetrovateľský obzor. Ročník 3/ 2006, SZU- Bratislava , 2006, ISSN 1336- 5606, 49- 51s.
 • 21. UPJON, 1993: Současné trendy kortikoterapie v akútních a kritických stavech. Okamžitá a neodkladná péče při mozkovolebečních poraněních. Praha: Upjohn s.r.o., 1993., 76s.
 • 22. Windsorf, F.2000: Meninges.(online).Dostupné na internete:http//www.Scottcamazine. com/.