Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s hepatitídou typu C u abstinujúcich drogovo závislých

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4740
Posledná úprava
11.10.2017
Zobrazené
8 853 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výchova k samostatnosti a nezávislosti je najlepším predpokladom toho, aby sa človek nestal závislým.
Na Slovensku sa predpokladá, že takmer každý druhý jedinec, ktorý si vnútro žilovo /intravenózne/ aplikoval drogy (40%) bol infikovaný vírusom hepatitídy typu C .
Chronická hepatitída C (HCV) je chronické vírusové ochorenie, spôsobené vírusom hepatitídy C, ktorého štruktúra gnómu bola po prvýkrát opísaná Houghtonom v roku 1989. . Do roku 1989 bol tento typ hepatitídy diagnostikovaný ako nonAnonB hepatitída. Vírus sa zaraďuje do čeľade flaviridae. HCV má Ribonukleová kiselina (RNA) genóm s obsahom 10 000 nukleotidov, príslušný génový produkt obsahuje 3000 aminokyselín. Na základe rozdielnej štruktúry gnómu sa v súčasnosti delí do 6 základných genotypov podľa Simondsovej klasifikácie. Rozšírenie genotypov v jednotlivých oblastiach je odlišné a pravdepodobne súvisí s dominantným spôsobom šírenia HCV infekcie v konkrétnej populácii. Dominantný genotyp zrejme odpovedá aj času uvedenia a šírenia hepatitídy typu C v danej oblasti. Distribúcia jednotlivých genotypov má geografickú závislosť a celosvetovo najčastejšie genotypy sú 1, 2 a 3. V Európe sa vyskytujú genotyp 1 a 3.
Infekcia postihuje viaceré orgány ľudského organizmu (extrahepatálna manifestácia ochorenia), avšak klinicky a laboratórne najčastejšie prebieha po obrazom chronického infekčného zápalu pečene (hepatitídy).
Najčastejšími cestami prenosu infekcie sú parenterálna cesta (krvná cesta), sexuálny stykom (hlavne homosexuálni a promiskuitní jedinci) a neznáma cesta prenosu. Celosvetovo sa udával v roku 2000 výskyt hepatitídy C 170 miliónov postihnutých s najvyššou prevalenciou v Ázii (80 miliónov), Afrike a na Strednom Východe (72 miliónov). Tieto údaje sú až štyrikrát vyššie ako pre HIV pozitívnych jedincov. Na Slovensku sú najpočetnejšími rizikovými skupinami drogovo závislí jedinci a hemodialyzovaní pacienti..
Až 80 % infikovaných pacientov vírusom hepatitídy typu C prechádza do chronického štádia (trvanie infekcie viac ako 6 mesiacov) a len 20% pacientov sa vylieči spontánne bez pomoci medikamentóznej, imunomodulačnej liečby. U 10 až 20% pacientov je v priebehu niekoľkých rokov (15-20 rokov) riziko vzniku cirhózy pečene (irreverzibilné poškodenie pečene) a u 2-4 % rakoviny pečene. Vznik primárneho hepatoceluárneho karcinómu je pri infekcii HCV častejších ako pri infekcii vírusom hepatitídy B, aj keď stále nie je známy jeho presný patomechanizmus.

Kľúčové slová:

hepatitída

epidemiológia

infekcia

drogy

drogovo závislí

diagnóza

metódyObsah:
 • 1 Vírusová hepatitída typu C u abstinujúcich drogovo závislých
  1.1 Čo je hepatitída
  1.2 Vírus hepatitídy typu C
  1.3 Epidemiológia hepatitídy typu C
  1.4 Cesty prenosu infekcie
  1.5 Klinický priebeh infekcie
  1.6 Faktory progresie ochorenie.
  1.7 Diagnostika hepatitídy typu C
  1.8 Liečba hepatitídy typu C
  1.9 Nežiaduce účinky
  1.10 Chronická hepatitída typu C v komunite drogovo závislých

  2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u abstinujúcich drogovo závislých s hepatitídou typu C
  2.1 Model ošetrovateľskej starostlivosti podľa Gordonovej
  2.2 Prínos Gordonovej modelu.
  2.3 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u abstinujúcich drogovo závislých s hepatitídou typu C
  2.4 Najčastejšie sesterské diagnózy abstinujúcich drogovo závislých s hepatitídou typu C

  PRAKTICKÁ ČASŤ
  3 Prieskum
  3.1 Vymedzenie problému
  3.2 Cieľ
  3.3 Hypotézy
  3.4 Výberový súbor a metódy
  3.5 Demografické údaje
  3.6 Výsledky empirickej analýzy.
  3.7 Diskusia
  Odporúčania pre prax
  Záver
  Zoznam literatúry
  Prílohy
  Súhlas

Zdroje:
 • Alberti A, Benvegnú L. Managment of hepatitis C. J Hepatol 2003, 38 (Suppl.1):S104-S118.
 • Farkašová, D. a kolektív: Ošetrovateľstvo - teóra. Martin,2005.216s.ISBN 80-8063-182-4
 • Gazdík a spol.: Séroprevalencia ...... Slov LEKÁR... 2006a
 • Gazdík, F., Okruhlica, Ľ., Laktiš, K., Gazdíková, K., Daniš, D., Fejdiová, K., Piják, MR., Mesárošová, A., Stankovič, I.: Vysoká terapeutická účinnosť pegylovaného interferónu alfa a ribavirínu u bývalých, drogovo závislých jedincov s chronickou hepatitídou C. Via Practica, 10, 2006, s. 478-482
 • Gazdik, F., Bednarova, A., Kazar, J., Pijak, M., Kuba, D., Sausa, M., Gazdíkova, K.: Hepatitis C virus genotypes distribution among risk groups in the Slovak Republic. Hepatology, 34, 4, 2001, p. 559
 • Gazdik, F., Pijak, M., Kazar, J., Laktis, K., Gazdíkova, K., Kuba, D.:Hepatitis C virus prevalence among general population and risk groups in the Slovak Republic. Hepatology, 34, 4, 2001a, p. 559
 • Hrušovský, Š.,:Praktická Hepatológia.SZU Bratislava 2007,154s.ISBN 80-89171-46-X
 • Jablonská, M.: Viry a primární hepatocelulární karcinom. Čas Lék českých, 1997, 136, č. 20, s. 619-623.
 • Krekulová, L., Řehák, V.: Genotypová variabilita viru hepatitídy C a její klinický význam. Čes Slov Gastroenter Hepat., 2001, 65, č. 5, s. 197-202
 • Piják, M., Gazdík, F., Nyulassy, Š., Šudová, J.: Hematologické ochorenia asociované s chronickou hepatitídou C.In: Celoštátna hematologicko-transfuziologická konferencia. Piešťany 2000a, s.33.
 • Rovný, I.,Ochaba, R.,Bielik,I.a kolektív.Prevencia závislostí a fajčenia tabaku 1 vydanie:Bratislava 2007,.21-27s.ISBN 978-80-7159-164-1.
 • Simmonds P, Holmes EC, Cha TA, et al. Classification of hepatitis C vírus into six major genotypes and series of subtypes by phylogenetic analysis of the NS-5 region. J Gen Virol 1993, 74:2391-2399.
 • Schneiderová S, Helmut H.Erb.:Drogy.Otázky.Odpovede.Skúsenosti.Bratislava,2003.127s.ISBN 80-10-00087-6
 • Stránsky J.:Virová Hepatitida C.Praha:Grada Publishing,spol.s.r.o.,1999.194 s. ISBN 80-7169-818-0
 • Urbánek, P., Mareček, Z., Brodanová, M. a spol.: Rizikové faktory přenosu viru hepatitidy C (HCV) v České populaci. Čas Lék českých, 2002, 141, č. 6: 185-188.
 • Urbánek, P., Vedralová, J., Marečerk, Z. a spol.: Význam jaterní biospe při chronické infekcii virem hepatitídy C. Vnitř Lék., 2002a, 48, č. 11, s. 1025-1030.
 • Via pract.2005,roč.2(5):248-252