Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou glioblastoma cerebri formou ošetrovateľského procesu

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
32338
Posledná úprava
10.05.2010
Zobrazené
9 762 x
Autor:
faria
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vysoký stupeň technického rozvoja a civilizácie, ktorým sa vyznačuje naša súčasnosť, prináša so sebou popri mnohých dobre známych kladoch aj viaceré negatívne prejavy. Patria k nim aj onkologické ochorenia, ktoré sa rozhodujúcou mierou podielajú na chorobnosti a úmrtnosti obyvateľstva. Zhubné a nezhubné nádory môžu postihovať všetky časti ľudského tela, aj nervovú sústavu, ktorá zabezpečuje organizovaný priebeh dlhších životných dejov. Prítomnosť takéhoto závažného ochorenia je hroznou skutočnosťou pre postihnutého jedinca, avšak z odborného hľadiska, mozgové nádory predstavujú pri dnešnom rozvoji neurochirurgii jeden z najvďačnejších a terapeuticky najefektívnejších oborov neurológie.
Témou tejto absolventskej práce je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou glioblastoma cerebri formou ošetrovateľského procesu. Osobnou motiváciou na vybratie témy bola skutočnosť, že už 13. rok pracujem na neurologickom oddelení a považujem túto prácu za veľmi zaujímavú. Okrem ošetrovateľskej starostlivosti sa zaoberám aj podstatou a príčinami ochorenia a hlavne ich negatívnym dopadom na psychiku chorého. Obzvlášť sa zaujímam o mozgové nádory a preto som rozhodla túto prácu zvoliť za tému mojej bakalárskej práce.
V prvej časti tejto práci chcem podať základné informácie o mozgových nádoroch, o jeho príznakoch, o diagnostikovaní, o liečbe a o prognóze ochorenia. Osobitnú pozornosť venujem zložitosti práce zdravotnej sestry na neurologickom oddelení a osobitostiam ošetrovateľskej starostlivosti v predoperačnom, pooperačnom , následnom období a v terminálnom štádiu. Za nesmierne dôležité pokladám prácu zdravotnej sestry v oblasti psychickej, rehabilitačnej starostlivosti a v edukácii pacientov.
Druhá časť práce obsahuje ošetrovateľský proces u konkrétného pacienta vypracovaný podľa modelu Majory Gordonovej.

Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na ošetrovateľské problémy pacientov s nádorovým ochorením mozgu, aplikovať ošetrovateľský model Majory Gordonovej a spracovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu.

Kľúčové slová:

glioblasto

ošetrovateľská starostlivosť

ošetrovateľský proces

GordonováZdroje:
 • oužitá literatúra :
 • 1.Archalousová, A., Slezáková, Z.: Aplikace vybraných ošetrovateľských modelu do klinické a komunitné praxe. Praha: Nucleus HK, 2005. ISBN 80-86225-63-1
 • 2.Belan, V., Pružincová,Ľ., Srbecký,M.: Predoperačné MR a CT mozgových nádorov. In: Onkológia, Ročník II.,2007, č.3, str.137-139
 • 3.Bobathová, B. : Hemiplégia dospelých. Bratislava : Liečreh Gúth, 1997. ISBN 80-967-387-4-8
 • 4.Bruce, N.J., Kennedy, B.: Glioblastoma multiforme, dostupné 26.1.2008 na http://www.emedicine.medscape.com )
 • 5.Čižmáriková,I.: Psychológia umierajúceho. In: Sestra, Ročník IV, 2005, č.9, str.32-33
 • 6.Doenges, M.E., Morrhouse, M.F. : Kapesní pruvodce zdravotné sestry. 2. vydanie, Praha: Grada Publish, 2001.ISBN 80-88939-40-2
 • 7.Dzúrik, R., Trnovec, T.: Štandartné terapeutické postupy. Martin: Osveta, 1998. ISBN 80 -217-0465 -9
 • 8.Farkasová D. a kol.: Ošetrovateľstvo – teória . Martin: Osveta, 2005 . ISBN 80-8063-182-4
 • 9.Gúth, A.: Rehabilitácia po NCMP. In: Via Practica, Ročník III., 2006, č. 5 ,str.240-244
 • 10.Kala, M.: Malígní nádory mozku dospelého veku. Svazek 2., Edice Trendy soudobé neurologie a neurochirurgie. Praha: Galén, 1998. ISBN 80-85824-84-1
 • 11.Kalina, P.: Čo potrebujete vedieť o mozgových nádoroch, dostupné 28.1.2008 na http://www.lpr.sk
 • 12.Koňošová,H.,Šagátová,A.: Uplatnenie Gordonovej modelu ošetrovateľskej starostlivosti ako štrukturálneho modelu. In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, Ročník III., 2005 , č.1., str.5-7
 • 13.Lentvorská L.: Detekcia prognosticky významných cytogenetických zmien u detských mozgových nádorov, dostupné 14.2.2008 na http://www.is.muni.cz
 • 14.Mráz, P. a kol.: Anatómia ľudského tela 2. Bratislava: SAP, 2005. ISBN 80-89104-96-7
 • 15.Mračnová, V.,Ondruš, D.: Psychologické aspekty liečby onkologických ochorení. In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, Ročník VI., 2000, č.3, str.103-105
 • 16.Mumenthaler, M., Mattle, H.: Neurologie. Praha: Grada Publishing spol s r.o., 2001.
 • ISBN 80-7169-545-9
 • 17. Nevšímalová, S., Ružička, E.,Tichý, E. et al.: Neurologie. Praha . Galén, 2002.
 • ISBN 80-7262-160-2
 • 18.Požonská, M., Kollárová, B. : Sesterský neurologický assesment. In:Sestra, ročník III.,2004, č.12, s. 20-22
 • 19.Redakce Medicabaze: Radiodermatitis. Dostupné 28.2.2009 na www.medicabaze.cz
 • 20.Sadovská, O.: Starostlivosť o onkologického pacienta v pokročilom štádiu ochorenia. In: Via practica, Ročník IV., 2007, č.2, str.31-40
 • 21. Slezáková, Z.: Neurologické ošetrovateľstvo . Martin: Osveta, 2006 . ISBN80-8063-218-9
 • 22. Smelá, A.: Sprevádzanie nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich. In: Sestra, Ročník IV., 2005, č. 9, s.30-31
 • 23.Šramka, M.: Stereotaktická rádiochirurgia v liečbe nádorov hlavy a krku. In : Onkológia, Ročník I, 2006, č.2, str.126-129
 • 24.Šteňo, J.: Nové trendy v chirurgickom liečení nádorov mozgu. In: Onkológia, Ročník II, 2007, č.3, str.154-157
 • 25.Varsik, P. a kol.: Neurológia- patogenéza a klinika nervových chorôb. Bratislava: LUFEMA spol. s r.o., 1999. ISBN 80-967991-6-9
 • 26.Varsík, P. a kol.: Neurologická propedeutika. Bratislava: S+S Typografik, 2004. ISBN 80-968663-5-4
 • 27.Vorlíček, J., Abrahámová, J.,Vorlíčková, H.a kol.: Klinická onkologie pro sestry. Praha: Grada Publishing a.s.,2006. ISBN 80-247-1716-6
 • 28.Vörösová, G. A kol.: Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2007 . ISBN 978-80-8063-242-7
 • 29.Zákon NR SR č.576/2004 o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, dostupné 28.2.2009 na http://www.zbierka.sk