Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Komparácia daňových systémov v EÚ

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13379
Posledná úprava
26.11.2020
Zobrazené
1 677 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dane. Nikdy nekončiaca téma. Prečo je téma daní jedna z najdiskutovanejších? Pretože dane nás sprevádzajú doslova a do písmena od narodenia až do smrti. Zasahujú do nášho života, či sa nám to páči alebo nie. Usmerňujú našu aktivitu, regulujú náš disponibilný príjem cez prerozdeľovanie prostriedkov štátu.
Cieľom práce je na základe komparácie daňových systémov Slovenskej republiky a Švédska poukázať na daňovú zaťaženosť ako z makroekonomického tak aj z mikroekonomického hľadiska.
Prvá časť je venovaná základným teoretickým pojmom a východiskám zdanenia. Táto časť má čitateľovi vysvetliť základné pojmy, princípy zdanenia, spôsoby merania daňového zaťaženia s cieľom oboznámiť ho s daňovou problematikou.
Druhá časť stručne oboznamuje o ekonomických charakteristikách niektorých členov EÚ. charakterizuje daňový systém Slovenskej republiky, pozornosť je venovaná najmä daňovej reforme a zdaňovaniu príjmov fyzických osôb.
Tretia časť je zameraná na daňový systém Českej republiky s cieľom ozrejmiť čitateľovi najmä daň z príjmov fyzických osôb spolu s odpočítateľnými položkami, ktoré majú pri zdaňovaní fyzických osôb v Českej republike významnú úlohu. V závere kapitoly poukazujem na navrhovanú reformu.
Štvrtá časť je celá venovaná komparácii daňových systémov Slovenskej a Českej republiky so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzickej osoby podnikateľa. Pozornosť je venovaná daňovej zaťaženosti v oboch krajinách a to tak z makroekonomického ako aj z mikroekonomického hľadiska, pričom pre lepšie pochopenie sú niektoré porovnania urobené v širšom kontexte - európskom resp. stredoeurópskom. Samotná analýza zdaňovania príjmov fyzickej osoby podnikateľa je pre väčšiu vypovedaciu schopnosť urobená na rôzne typy daňovníkov.
Zo štvrtej časti logicky vyúsťuje piata zhrňujúca, ktorá obsahuje závery a odporúčania pre zdokonalenia obidvoch daňových systémov.

Kľúčové slová:

daň

daňová funkcia

pôžička

daňový systém

poplatky

poplatok

peniaze

platba

príjem

verejný rozpočet

daňový subjekt

daňovník

daňové minimum

ekonomikaObsah:
 • ÚVOD -8-
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ZDANENIA -9-
  1.1. Daň a jej funkcie -9-
  1.2. Prvky daňovej techniky -13-
  1.2.1. Základné prvky daňovej techniky -13-
  1.2.2. Doplnkové prvky daňovej techniky -16-
  1.3. Daňový systém a jeho tvorba -18-
  1.3.1. Daňový systém a jeho podsystémy -18-
  1.3.2. Princípy daňového systému -19-
  1.3.3. Protirečenia v daňovom systéme -24-
  1.3.4. Optimálny daňový systém -25-
  2. ODLIŠNOSTI DAŇOVÝCH SYSTÉMOV -27- 2.1. Typové skupiny podľa vymedzených kritérií -28-
  2.2. Postavenie Talianska v EÚ -28-
  2.3. Postavenie Nemecka v EÚ -29-
  2.4. Postavenie Francúzska v EÚ -29-
  2.5. Postavenie Írska v EÚ -29-
  2.6. Postavenie Dánska v EÚ -30-
  2.7. Postavenie Beneluxu v EÚ -30-
  2.7.1. Luxembursko -30-
  2.7.2. Belgicko -30-
  2.7.3. Nizozemsko -31-
  2.8. Postavenie Španielska v EÚ -31-
  2.9. Postavenie Portugalska v EÚ -31-
  2.10. Postavenie Grécka v EÚ -31-
  2.11. Postavenie Rakúska v EÚ -32-
  2.12. Postavenie Švédska v EÚ -32-
  2.13. Postavenie Fínska v EÚ -32-
  2.14. Postavenie Veľkej Británie v EÚ -32-
  3. POROVNANIE DAŇOVÝCH SYSTÉMOV SR A ŠVÉDSKA -33-
  3.1. Daňová sústava - základné rozdelenie daní na Slovensku -33-
  3.2. Daňová sústava - základné rozdelenie daní vo Švédsku -41-
  4. ZÁVER -45-
  5. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY -46-

Zdroje: