Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Finančná analýza podniku (Košice, a.s.)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22418
Posledná úprava
19.04.2009
Zobrazené
10 257 x
Autor:
svetado
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na základe finančnej analýzy podniku Košice, a.s. sme zhodnotili finančný stav podniku, odhalili nedostatky pomocou účtovných výkazov a analýze likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability pomocou finančných ukazovateľov, ktoré nám dopomohli navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Kľúčové slová:

bakalárska práca

finančná analýza podniku

súvaha

výkaz ziskov a strátZdroje:
 • [1] ALEXY, J.: Finančná a ekonomická analýza, Bratislava, Iris, 2005, ISBN 80-89018- 90-4
 • [2] BARAN, D. a kol.: Finančno – ekonomická analýza podniku v praxi, Bratislava,Iris,2006, ISBN 80-89238-09-2
 • [3] RŮČKOVÁ, P.: Finanční analýza – metody, ukazovatele, využití v praxi, Praha,Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1386-1
 • [4] SEDLÁK, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo, Bratislava, Iura Edition, 2007, ISBN 80-8078-093-7
 • [5] VLACHYNSKÝ, K. a kol.: Finančný manažment, Bratislava, Iura Edition, 2006, ISBN 80-8078-042-0
 • [6] KOTULIČ, R ; KIRÁLY, P ; RAJČÁNIOVÁ, M; Bratislava, Iura Edition, 2007, ISBN 978-80-8078-117-0
 • [7] MRKVIČKA, J : Finanční analýza, Česká republika, Ministerstvo financií ČR, 1997
 • [8] ZALAI, K. a kol. : Finančno-ekonomická analýza podniku, Bratislava, Sprint, 2007, ISBN : 978-80-89085-74-1
 • [9] http://www.teko.sk/ -Oficiálna stránka spoločnosti Tepláreň, .a.s
 • [10] Výročná správa spoločnosti Tepláreň, a.s.za roky 2004– 2006
 • [11] Súvaha spoločnosti Tepláreň, a.s. za roky 2004-2006
 • [12] Výkaz ziskov a strát spoločnosti Tepláreň, a.s. za roky 2004-2006
 • [13] Vnútropodniková smernica ,, Sledovanie, uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok v TEKO, a.s. “
 • [14] Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami
 • [15] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve