Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Fenomén strachu a negatívneho vzťahu k škole

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46177
Posledná úprava
05.10.2015
Zobrazené
772 x
Autor:
daniela.fekeova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť problematiku stresu, agresivity a šikanovania v školách. Bakalárska práca je rozdelená do troch základných kapitol: úvod je zameraný na problematiku stresu v školách, ďalej budem rozpisovať priblíženie agresivity v školách, šikanovanie, varovné miesta šikanovania a varovné signály šikanovania. Nakoniec sa budem venovať prevencii šikanovania. Táto práca poukazuje na problematiku nedbalej výchovy detí a mladistvých negatívne vplyvy na ich osobnosť a taktiež poukazuje celkovo na problematické vplyvy na spoločnosti.

Kľúčové slová:

šikanovanie

stres

násilie

škola

agresia

agresor

mládež

prevenciaObsah:
 • Úvod 8
  1 Vymedzenie pojmu strach 9
  1.1 Strach zo školy 12
  1.2 Skupiny strachu v škole 13
  1.3 Zvládnutie strachu zo školy 15
  2 Agresia a agresivita 17
  2.1 Agresia a jej podoba 18
  2.2 Agresori šikanovania 19
  2.3 Obete šikanovania 21
  3 Šikanovanie 23
  3.1 Varovné signály šikanovania 25
  3.2 Varovné miesta šikanovania 27
  3.3 Výchovný zásah a náprava následkov proti šikanovaniu 29
  4 Prevencia šikanovania 31
  4.1 Prevencia na úrovni školy ako celku 33
  4.2 Prevencia na úrovni jednotlivca 36
  4.3 Výchovné opatrenia 37
  Záver 40
  Zoznam bibliografických odkazov 41

Zdroje:
 • HRONCOVÁ, J., 1996. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.
 • KOLÁŘ, M., 2005. Bolest šikanování. Praha: Portál. 2005.
 • MARTÍNEK, Z., 2011. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Vydalo Grada publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2310-5.