Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Ján Baltazár Magin

«»
Prípona
.docx
Typ
životopis
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47764
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
263 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Portrét autora so zameraním na dielo Ostne alebo Obrana.

Ján Baltazár Magin sa narodil v roku 1981 vo Vrbovom a zomrel v roku 1735 v Dubnici nad Váhom. Bol katolíckym kňazom, básnikom a autorom prvej národnej obrany Slovákov . Vyštudoval vo Viedni teológiu, po vysvätení sa stal farárom v Iregu a Košeci a neskôr pôsobil na viacerých farnostiach, napr. v Jarku pri Nitre, Košeci pri Ilave a naposledy v Dubnici nad Váhom. V rokoch 1717 - 1718 odišiel do jezuitského kláštora v Trenčíne. Po vystriedaní viacerých pôsobísk ako kňaz žil až do konca života v Dubnici nad Váhom. Patril do rehole jezuitov a zúčastňoval sa na protireformačných úsiliach. Patril medzi výborných znalcov cirkevného a svetského práva a vynikal širokým rozhľadom v dejinách . Mal podnikavého ducha a zo svojej pomerne bohatej fary v Dubnici spravil bohatý prameň cirkevných príjmov. Často sa dostával do sporov s vrchnosťou a zastával sa poddaných, ktorých prenasledovali panskí úradníci.
Bol autorom latinských príležitostných básní, v rukopise sa zachovala jeho alegorická báseň Ecloga (1729), ktorú napísal pri príležitosti sobáša J. Illesházyho a využil v nej formu Vergíliových bukolík .

Kľúčové slová:

barok

obrana

literatúraObsah:
  • Ján Baltazár Magin
    Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
  • BOSÁK, Ľ. - KÝŠKA, P. 2015. Ján Baltazár Magin. online. Dostupné na https://www.gvrbove.sk/files/docs/clanky/magin_clanok.pdf.
  • MINÁRIK, J. a kol. 1988. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva 3. Barok. Próza, dráma a ústna ľudová slovesnosť. Bratislava: Tatran, 1988. 464s. ISBN 061-059-88.
  • MIŠIANIK, J. a kol. 1958. Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958. 320s.
  • PIŠÚT, M. a kol. 1984. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984. 02s. ISBN 165-020-84.
  • SEDLÁK, I. a kol. 2009. Dejiny slovenskej literatúry I. Martin: Matica slovenská, 2009. 176s. ISBN 978-80-7090-935-5.
  • Zlatý fond slovenskej literatúry, dostupné online na https://zlatyfond.sme.sk/