Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Vypracované skúškové otázky - Finančná a ekonomická analýza

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
13,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46903
Posledná úprava
27.02.2017
Zobrazené
664 x
Autor:
Polinka27
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Finančná a ekonomická analýza. Vypracovania sú písané rukou a oscanované. Otázky 1 až 3 sú horšie viditeľné - viď. otázka 1 v náhľadoch projektu.

Zoznam otázok:
1. Definícia analýzy, analýza z hľadiska jej podstaty. Definícia podnikateľskej analýzy, jej klasifikácia, funkcie, zásady pri vykonávaní a všeobecný postup.
2. Ukazovatele a ich klasifikácia, sústavy ukazovateľov
3. Metódy kvantifikácie vplyvu analytických ukazovateľov na zmenu syntetického ukazovateľa pri aditívnej väzbe multiplikatívnej väzbe (logaritmická metóda, metóda postupných zmien)
4. Kvantifikácia vplyvu zmien determinujúcich zmenu syntetického ukazovateľa v pyramídovej sústave ukazovateľov
5. Finančná analýza všeobecne, používatelia, postupy
6. Zdroje informácií pre finančnú analýzu
7. Analýza súvahy podniku (horizontálna a vertikálna analýza, zlaté bilančné pravidlo)
8. Výkaz ziskov a strát, analýza výsledku hospodárenia podniku a jeho štruktúra, analýza tvorby a použitia výsledku hospodárenia, analýza nulového bodu, analýza tržieb
9. Analýza peňažných tokov podniku - metódy a formy zostavovania výkazu peňažných tokov. Trojbilančný princíp podnikových výkazov.
10. Hodnotenie likvidity a aktivity podniku
11. Hodnotenie zadlženosti podniku, ukazovatele trhovej hodnoty
12. Hodnotenie rentability podniku. Vzťah medzi úrokovou mierou a rentabilitou vlastného kapitálu, daňový štít
13. Metódy a modely predikcie finančného stavu podniku
14. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku
15. Moderné metódy hodnotenia finančnej výkonnosti podniku
16. Výrobková analýza
17. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov podniku
Ekonomická a finančná analýza

Kľúčové slová:

FEA

analýza

finančná analýza

ekonomická analýza

zlaté bilančné pravidloObsah:
 • 1. Definícia analýzy, analýza z hľadiska jej podstaty. Definícia podnikateľskej analýzy, jej klasifikácia, funkcie, zásady pri vykonávaní a všeobecný postup.
  2. Ukazovatele a ich klasifikácia, sústavy ukazovateľov
  3. Metódy kvantifikácie vplyvu analytických ukazovateľov na zmenu syntetického ukazovateľa pri aditívnej väzbe multiplikatívnej väzbe (logaritmická metóda, metóda postupných zmien)
  4. Kvantifikácia vplyvu zmien determinujúcich zmenu syntetického ukazovateľa v pyramídovej sústave ukazovateľov
  5. Finančná analýza všeobecne, používatelia, postupy
  6. Zdroje informácií pre finančnú analýzu
  7. Analýza súvahy podniku (horizontálna a vertikálna analýza, zlaté bilančné pravidlo)
  8. Výkaz ziskov a strát, analýza výsledku hospodárenia podniku a jeho štruktúra, analýza tvorby a použitia výsledku hospodárenia, analýza nulového bodu, analýza tržieb
  9. Analýza peňažných tokov podniku - metódy a formy zostavovania výkazu peňažných tokov. Trojbilančný princíp podnikových výkazov.
  10. Hodnotenie likvidity a aktivity podniku
  11. Hodnotenie zadlženosti podniku, ukazovatele trhovej hodnoty
  12. Hodnotenie rentability podniku. Vzťah medzi úrokovou mierou a rentabilitou vlastného kapitálu, daňový štít
  13. Metódy a modely predikcie finančného stavu podniku
  14. Metódy hodnotenia výkonnosti podniku
  15. Moderné metódy hodnotenia finančnej výkonnosti podniku
  16. Výrobková analýza
  17. Analýza pôsobenia výrobných činiteľov podniku
  Ekonomická a finančná analýza

Zdroje:
 • vlastné spracovanie na základe poznámok