Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Vypracované otázky z Daňovníctva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
15485
Posledná úprava
18.11.2011
Zobrazené
3 115 x
Autor:
toda11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Vývoj teórie zdanenia.
Zodpovedá vývoju názorov na úlohu a funkcie štátu. 2 názorové koncepcie: - liberalizmus, - štátny intervencionizmus
A) LIBERALIZMUS (17. – 18. storočie)- jednotlivci sa spravujú podľa vlastných záujmov - zásahy štátu neprijateľné - záujmy štátu = záujmom jednotlivcov - slobodné trhy však neriešia všetko PRETO
- Smith – ekonomický liberalizmus – 3 funkcie štátu (ochrana krajiny, spravodlivosť občanov, verejné inštitúcie)
zásahy štátu v obmedzenej miere. Smith- tvrdil, že slobodné rozhodovanie a konanie vedie k prirodzenému poriadku resp. prejaví sa neviditeľná ruka trhu. Dane majú slúžiť na financovanie činností ako ochrana krajiny pred vonkajším nebezpečenstvom, udržiavanie poriadku a spravodlivosti vnútri krajiny, udržiavanie takých zariadení, o ktoré nemá verejný sektor záujem. Rozpracoval ucelenú sústavu štyroch daňových princípov - kánonov...

2. Daň ako finančno-ekonomická kategória a nástroj daňovej politiky.
Predmetom daň. politiky je uplatňovanie daňových zásad a opatrení tak, aby dane slúžili na presadzovanie ekonomických, sociálnych a politických cieľov štátu. Prostredníctvom uplatňovanej daň. Politiky štát môže oplyvňovať (regulovať) prílev zahraničného kapitálu, podporovať zamestnanosť – uplatňovaním daňových nástrojov spolu s nástrojmi soc.politiky...  

Kľúčové slová:

daň

daňový systém

daňove určenie

daňovníctvoObsah:
 • 1. Vývoj teórie zdanenia.
  2. Daň ako finančno-ekonomická kategória a nástroj daňovej politiky.
  3. Ciele a funkcie zdanenia.
  4. Daňové princípy – ich charakteristika.
  5. Daňové určenie a jeho konkretizácia v podmienkach daňovej sústavy SR.
  6. Vysvetlite pojmy „daňová koordinácia“, „daňová aproximácia“ a „daňová harmonizácia“.
  7. Posúďte reformu daňovej sústavy SR z roku 2004 (aproximácia,koordinádia, harmonizácia)
  8. Charakterizujte základné a doplnkové prvky daňovej techniky.
  9. Kritéria členenia daní.
  10. Daňová sústava SR a jej vnútorný obsah z pohľadu vybraných kritérií členenia daní /napr. OECD/.
  11. Daňový systém a jeho legislatívny základ /daňová štruktúra/.
  12. Daňový systém, jeho podsystémy a prvky.
  13. Daňový systém a jeho charakteristické črty /abstraktný, otvorený,.../
  14. Uveďte znaky „dobrého daňového systému“ podľa ekonóma Musgrava /7/.
  15. Vysvetlite 5 základných vlastností optimálneho daňového systému podľa J.E.Stiglitza.
  16. Predmet daňového konania a jeho základné zásady.
  17. Charakterizujte štádia daňového konania.
  18. Daňová kontrola – jej predmet a priebeh.
  19. Inštitúcie /subjekty/ správy a kontroly daní v SR.
  20. Daňové zaťaženie a nadmerné daňové bremeno.
  21. Vplyv daní na ekonomické správanie daňovníkov – platiteľov daní.
  22. Vplyv daní na finančné hospodárenie podniku.
  23. Optimálne zdanenie z pohľadu štátu a z pohľadu daňovníka – platiteľa daní.
  24. Naznačte základnú schému výpočtu dane z príjmu FO, PO, vrátane čiastkových základov.
  25. Naznačte základnú schému výpočtu dane zo spotreby /DPH a spotrebné dane/.

Zdroje:
 • Daňovníctvo v Slovenskej republike, Schulcová 2008