Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Vypracované otázky - Výkon a výcvik (poľovné psy)

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41519
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
1 333 x
Autor:
bull
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z viacerých rokov.

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Pokyny MP SR č. 428/2008-700 (účel, PUP, skúš. poriadky), Z. z. č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet a používanie poľovne upotrebiteľných psov podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri
Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať iba poľovne upotrebiteľné psy, uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti (tabuľka č. 2 Pokynov MP SR č. 428/2008-700 z 22.4.2008 o používaní, kvalifikácii a počte poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch), s platným preukazom o pôvode, vydaným členskou organizáciou FCI, prípadne partnerskou organizáciou FCI.
...

2. Stanovenie počtu PUP v poľovnom revíri
Počet a používanie poľovne upotrebiteľných psov podľa výmery poľovného revíru a druhu chovanej a lovenej zveri
Pri výkone práva poľovníctva sa môžu používať iba poľovne upotrebiteľné psy, uvedené v zozname psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti (tabuľka č. 2 Pokynov MP SR č. 428/2008-700 z 22.4.2008 o používaní, kvalifikácii a počte poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch), s platným preukazom o pôvode, vydaným členskou organizáciou FCI, prípadne partnerskou organizáciou FCI.
...

3. PUP na malú zver (plemená, skúšky)
a) v poľovných revíroch s malou zverou na každých i začínajúcich 1000 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,
b) v zmiešaných revíroch, v ktorých prevláda malá zver, na každých i začínajúcich 1500 ha jeden stavač a na každých i začínajúcich 2000 ha jeden jazvečík alebo teriér alebo sliedič alebo durič,
Skúšky:
a) malá zver (zajac, bažant)
- stavače, ak úspešne absolvovali jesenné, lesné alebo všestranné skúšky stavačov,
- teriéry, jazvečíky, sliediče a duriče, ak úspešne absolvovali jesenné alebo všestranné skúšky pre malé plemená a retrívre, ak úspešne absolvovali skúšky retrívrov z prinášania malej zveri,
b) malá zver (divá kačica)
- stavače, teriéry, jazvečíky, sliediče, retrívre a duriče, ktoré úspešne absolvovali jesenné skúšky alebo špeciálne skúšky z vodnej práce alebo všestranné skúšky a retrívre, ak úspešne absolvovali skúšky retrívrov z prinášania malej zveri,
...

Kľúčové slová:

výkon a výcvik

poľovné psyObsah:
 • I. Všeobecná časť
  1. Pokyny MP SR č. 428/2008-700 (účel, PUP, skúš. poriadky), Z. z. č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Stanovenie počtu PUP v poľovnom revíri
  3. PUP na malú zver (plemená, skúšky)
  4. PUP na srnčiu zver (plemená, skúšky)
  5. PUP na diviačiu zver (plemená, skúšky)
  6. PUP na jeleniu, danieliu a muflóniu zver (plemená, skúšky)
  7. PUP na líšky a počty PUP na spoločných poľovačkách.
  8. Evidencia PUP v poľovnom revíri a kontrola počtov
  9. Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti- účel, plánovanie
  10. Počty psov a rozhodcov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti
  11. Prehliadka skúšaných psov a poradie skúšania
  12. Posudzovanie a známkovanie skúšaných psov
  13. Výsledná klasifikácia a konečné poradie skúšaných psov
  14. Námietky voči ohodnoteniu psa; trestanie psa
  15. Vrcholové kynologické podujatie z výkonu pre stavače v SR
  16. Vrcholové kynologické podujatia z výkonu pre stavače v ČR
  17. Vrcholové kynologické podujatia z výkonu pre duriče a farbiare
  18. Vrcholové kynologické podujatia z výkonu pre jazvečíky, teriére a sliediče
  19. Poľovanie so severskými poľovnými špicami a s coonhoundmi (zaraďujeme medzi duriče)
  20. Parforzné štvanice a poľovanie s chrtmi

  II. Skúšky poľovných psov
  1. Zoznam skúšok pre teriérov
  2. Zoznam skúšok pre jazvečíky
  3. Zoznam skúšok pre duriče
  4. Zoznam skúšok pre sliediče
  5. Zoznam skúšok pre farbiare
  6. Zoznam skúšok pre stavače
  7. Skúšky vlôh malých plemien, Jesenné skúšky malých plemien
  8. Skúšky vlôh, Jesenné skúšky stavačov
  9. Lesné skúšky malých plemien
  10. Farbiarske skúšky malých plemien:
  11. Všestranné skúšky malých plemien ( VSMP )
  12. Všestranné skúšky stavačov
  13. Field Trials
  14. Špeciálne skúšky z vodnej práce
  15. Farbiarske skúšky duričov
  16. Duričské skúšky
  17. Skúšky v brlohárení
  18. Predbežné skúšky farbiarov
  19. Individuálne hlavné skúšky farbiarov
  20. Skúšky retrievrov v prinášaní malej zveri

  III: Výcvik poľovných psov
  1. Základný a špeciálny výcvik poľovných psov
  2. Výcvik brlohára v umelom brlohu
  3. Metódy výcviku aportovania zveri
  4. Výcvik práce vo vode (hľadanie, aportovanie)
  5. Výcvik psa na vlečke
  6. Výcvik dohľadávania pernatej zveri na suchu
  7. Výcvik psa na umelej a prirodzenej pofarbenej stope
  8. Výcvik psa ako oznamovača a hlásiča
  9. Výcvik psa na nepofarbenej stope raticovej zveri
  10. Odloženie
  11. Výcvik disciplíny odvaha
  12. Výcvik hľadania stavačov
  13. Výcvik hľadania stavačov- vystavovanie
  14. Výcvik sliedenia
  15. Výcvik pokojnosť pri výstrele, pokojnosť pred zverou
  16. Výcvik na stope vodiča
  17. Zlozvyky a metódy ich nápravy (zapieranie, načínanie, zahrabávania a pod.)
  19. Príprava duriča na disciplínu odvaha (SD – diviačí oplôtok)