Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Vypracované otázky na Slovenské právne dejiny

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
29630
Posledná úprava
27.03.2017
Zobrazené
2 955 x
Autor:
lothy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt obsahuje 300 otázok a odpovedí na 76. stranách

1. Periodizácia právnej histórie z hľadiska formy štátu:
- 9. st. - 1848 - feudálny historický typ štátu - ranofeudálne kniežatstvo
- 9. - 12. st. - ranofeudálna monarchia
- 13. - 14. st. - monarchia v období rozvinutého feudalizmu feudálnej rozdrobenosti:
• rozpad štátu na mnohé právne i ekonomicky nezávislé panstvá
• údely v Čechách a donácie v Uhorsku
* husitské hnutie: zrušený monopol panstva na vládu v krajine, presadila sa účasť miest a rytierstva na politickej moci
- 15. st. - 1526 - stavovská monarchia: okrem panovníka sa politickej moci zúčastňovali stavy
- 1526 - 1848 - absolutistická monarchia: panovník vykonávajúci svoju moc v záujme upevnenia feudalizmu, viedenský centralizmus

Kľúčové slová:

slovenské dejiny

právne dejiny

Veľká MoravaObsah:
 • 1. Periodizácia právnej histórie z hľadiska formy štátu
  2. Periodizácia právnej histórie z hľadiska historického typu štátu
  3. Aké bolo postavenie feudálov na Veľkej Morave?
  4. Aké bolo postavenie družníkov na Veľkej Morave?
  5. Aké bolo postavenie duchovenstva na Veľkej Morave?
  6. Nástupnícky poriadok na Veľkej Morave charakterizovalo
  7. Postavenie panovníka na Velkej Morave charakterizovalo
  8. Charakterizujte pojem patrimoniálna teória
  9. Charakterizujte pojem kumulácia moci
  10. Charakterizujte pojem dvorský charakter štátnej správy
  11. Charakterizujte pojem patriarchálny absolutizmus
  12. Aké postavenie mal širší štátny orgán na Veľkej Morave?
  13. Aké postavenie mala družina na Veľkej Morave?
  14. Charakterizujte postavenie dvorských úradov, úradníkov na Velkej Morave:
  15. Charakterizujte hradské župy na Veľkej Morave
  16. Na aké miestne jednotky sa delilo územie Veľkej Moravy?
  17. Postavenie archipresbyterov na Velkej Morave charakterizovalo
  18. Charakterizujte postavenie župana v hradskej župe na Veľkej Morave
  19. Aká bola hlavná úloha vznikajúceho práva na Veľkej Morave?
  20. Anonymnú homíliu a jej význam pre právo Veľkej Moravy charakterizovalo
  21. Ktoré základné zásady procesného práva obsahovala Anonymná homília
  22. Zákon súdnyj ljudem a jeho význam pre právo Velkej Moravy charakterizovalo
  23. Ktorý jazykovedec rozobral po stránke lingvistickej Zákon sudnij ljudem a dokázal, že je veľkomoravskej proveniencie?
  24. Nomokánon Metoda a jeho význam pre právo Veľkej Moravy charakterizovalo
  25. Fuldské anály a ich význam pre právo na Veľkej Morave charakterizovalo:
  ...