Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Výkon a výcvik 2 - spoločenské a ostatné psy (vypracované otázky na skúšku)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42515
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
1 518 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VŠEOBECNÁ ČASŤ:
1. Agility - charakteristika, parkúr (všeobecne, priebeh trate, určenie štandardného času, štart/cieľ, priebeh preteku)
Agility: pes (bez vôdzky a obojku) na povel psovoda prekonáva zostavu prekážok v predpísanom poradí, bez chýb a v štandardnom čase. Agility nie je beh na rýchlosť, ale beh na šikovnosť.
Psy môžu štartovať iba v jednej veľkostnej kategórii. Licencia je súčasťou výkonnostného zošita. Výkonnostný zošit obsahuje: údaje o majiteľovi psa (priezvisko, meno, rodné číslo, adresa a tel. číslo), údaje o psovi (meno, c chovateľská stanica, dátum narodenia, tetovacie číslo alebo číslo čipu, výška v kohútiku, kategória), dátum vydania a podpis rozhodcu agility, ktorý meral výšku psa.
Na uznaných akciách agility sa môžu zúčastniť psy všetkých plemien s preukazom pôvodu alebo aj bez preukazu pôvodu, pokiaľ sú starší ako 18 mesiacov (u psov bez preukazu pôvodu sa odporúča psov tetovať alebo čipovať, lebo niektoré zahraničné národné organizácie FCI to vyžadujú). Jeden psovod môže štartovať v jeden deň aj s viacerými psami. Všetky skúšky a súťaže zaradené do jedného dňa musí absolvovať so psom vždy jeden psovod.
Pre agility na území SR sú záväzné podmienky, ktoré sú dané „Agility Reglementom FCI“ a sú upravené „Skúšobným poriadkom agility SR“. Na území SR zastrešuje agility organizácia „Asociácia slovenských klubov agility“ (ASKA).
Parkúr agility: prekážky sú umiestnené v ohraničenom areáli - parkúre. Zostavenie parkúru a poradie prekážok je podľa pokynov rozhodcu. Druhy a rozmery prekážok musia zodpovedať Skúšobnému poriadku agility SR. Charakteristika parkúru je daná druhom použitých prekážok a ich postavením. Pes musí prekážky absolvovať v pene stanovenom poradí a smere, pokiaľ možno bez chýb a v čo najlepšom čase. Plocha areálu agility musí mať rozlohu najmenej 30x40m. Priestor potrebný na postavenie parkúru je 20x40m. Pokiaľ sú postavené dve trate, doporučuje sa oddeliť ich uzatvorenými bariérami, alebo trate postaviť vo vzdialenosti najmenej 10m od seba.
...

2. Agility - kategórie, druhy skúšok a súťaží
Rozdelenie psov je do troch veľkostných kategórií podľa kohútikovej výšky psa: Small (S) - malí - do 34,99cm, Medium (M) - strední - od 35,00 do 42,99cm, Large (L) - veľkí - od 43cm.
Skúšky a výkonnostné triedy: Agility 1, 2, 3 podľa jednotlivých kategórií: SA, MA, LA 1, 2, 3. Rozdiely medzi triedami sa vyznačujú obtiažnosťou trate, jej dĺžkou štandardného, prípadne maximálneho času.
Agility 1 - SA1, MA1, LA1: môžu sa zúčastniť psy, ktoré ešte nemajú skúšku A1 zloženú 3x na výbornú (s maximálne 5,99 trestnými bodmi), u dvoch rôznych rozhodcov na oficiálne uznaných pretekoch. Pokiaľ pes splní vyššie uvedené podmienky, môže prestúpiť do A2 alebo môže zostať v kategórii A1 dovtedy, kým nezíska ďalšie tri skúšky na výbornú (aj od jedného rozhodcu). Po šiestich skúškach na výbornú bez trestných bodov musí tím prejsť do A2. Pes, ktorý už má splnenú vyššiu skúšku ako A1 s iným psovodom, musí s novým psovodom po splnení prvej podmienky prejsť automaticky do A2.
...

ŠPECIÁLNA ČASŤ:
1. Agility - prekážky skokové, metodika výcviku
Prekážky skokové: skoková jednoduchá, skoková dvojitá, dvojskok, trojskok, múr, viadukt, skok ďaleký, kruh.
Skoková jednoduchá: šírka skokových prekážok je minimálne 120cm. Všetky jednoduché skokové prekážky musia mať vo výške danej veľkostnej kategórii zhoditeľnú tyčku. Tyčka musí mať výšku, šírku alebo priemer 2 - 4cm, nesmie mať ostré hrany a odporúča sa, aby bola farebne zvýraznená. Kovové tyčky sú neprípustné. Výška skokových prekážok je pre jednotlivé výškové kategórie nasledujúca: Small - S = min 25cm, max 35cm, Medium - M = min 35cm, max 45cm, Large - L = min 55cm, max 65cm.
...

2. Agility - prekážky priebežné, metodika výcviku
Prekážky priebežné: pevný tunel, látkový tunel, slalom.
Pevný tunel: vnútorný priemer pevného tunelu je 60cm a dĺžka od 3 do 6m. tunel musí byť z poddajného materiálu umožňujúceho vytvoriť jeden alebo viac oblúkov. Tunel musí byť pevne fixovaný, aby sa v priebehu preteku nemenil jeho tvar ani pozícia.

Látkový tunel: vchod je tvorený pevnou časťou v tvare tunelu. Je dlhý 90cm, vysoký 60cm a široký 60 až 65cm. Východ z tunelu je z mäkkého materiálu, najlepšie pogumovanej látky odolnej voči dažďu a vlhku. Nesmie byť príliš ľahký ani príliš ťažký. Dĺžka látkovej časti tunelu je 2,5 až 3,5m a má priemer 60 až 65cm. Pokiaľ je východ z tunelu upevnený napr. kolíkmi, musí byť medzi nimi vzdialenosť cca 50cm a musí umožňovať nerušený výstup tiež väčším psom.
...

Kľúčové slová:

výkon a výcvik

kynológia

agility

asistenčný pes

signálny pes

vodiaci pes

bojové psy

vojnové psy

aktivity so psom

metodika výcviku

dostihové psy

záchranársky pesObsah:
 • VŠEOBECNÁ ČASŤ:
  1. Agility - charakteristika, parkúr (všeobecne, priebeh trate, určenie štandardného času, štart/cieľ, priebeh preteku)
  2. Agility - kategórie, druhy skúšok a súťaží
  3. Agility - hodnotenie, podmienky pre usporiadanie akcií, tituly
  4. Agility - charakteristika jedinca
  5. Asistenčný pes - charakteristika
  6. Signálny pes - charakteristika
  7. Vodiaci pes - charakteristika
  8. Využitie canisterapie
  9. Podmienky účasti na canisterapeutických skúškach
  10. Canisterapeutický pes - charakteristika
  11. Dostihový šport - história, plemená
  12. Dostihový šport - tréning, licencia, doping
  13. Bojové psy - história a súčasnosť
  14. Vojnové psy - história a použitie
  15. Záprahový šport - šprint, vymenujte jednotlivé kategórie
  16. Záprahový šport - distance, vymenujte jednotlivé kategórie
  17. Charakteristika a využitie záchranárskeho psa
  18. Vymenujte druhy a stupne záchranárskych skúšok
  19. Podmienky účasti záchranárskych tímov na skúškach
  20. Výstroj záchranárskeho tímu
  21. Iné aktivity so psom: Dog Trekking, Cross country biking
  22. Iné aktivity so psom: Weight pulling, Canicross, Cross country skiing
  23. Iné aktivity so psom: Flyball
  24. Iné aktivity so psom: Frisbee, Tanec so psom

  ŠPECIÁLNA ČASŤ:
  1. Agility - prekážky skokové, metodika výcviku
  2. Agility - prekážky priebežné, metodika výcviku
  3. Agility - prekážky s kontaktnými zónami, metodika výcviku
  4. Agility - posudzovanie (špecifické chyby, diskvalifikácia)
  5. Metodika výcviku asistenčného psa
  6. Metodika výcviku signálneho psa
  7. Metodika výcviku vodiaceho psa
  8. Metodika výcviku canisterapeutického psa
  9. Metodika výcviku psa pre dostihový šport
  10. Dostihové psy - dostihy na dráhe
  11. Dostihové psy - coursing
  12. Metodika výcviku bojových psov
  13. Bojové psy - druhy súbojov
  14. Metodika výcviku záprahových psov
  15. Základné vybavenie záprahových psov a pomôcky pri výcviku
  16. Zoradenie psov v záprahu (počet psov, spôsob viazania psa)
  17. Metodika výcviku záchranárskeho psa v ruinách
  18. Metodika výcviku záchranárskeho psa v lavíne
  19. Metodika výcviku záchranárskeho psa vo vode
  20. Metodika výcviku záchranárskeho psa na ploche
  21. Metodika výcviku záchranárskeho psa na stope