Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Výkon a výcvik 1 - služobné psy (vypracované otázky na skúšku)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42516
Posledná úprava
25.12.2013
Zobrazené
1 891 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Všeobecná časť:
1. Historický vývoj služobných a pracovných psov, definícia.
Služobný pes: pes zaradený do služby (majetok armády, polície), bez ohľadu na plemeno.
Pes, ktorý vykonáva záverečné skúšky.
Pracovný pes: pes bez ohľadu na plemeno, je pracovne využívaný (majetkom kohokoľvek).
Už v minulosti boli psy využívané pri plnení rôznych úloh na ochranu osôb a majetku, vo vojenstve. Využívali sa najmä v strážnej službe. Už pred 4000 rokmi pred Kristom sa asýrske dogy používali na stráženie kráľovských hrobiek. Psy sa využívali najmä vo vojenstve, používali sa na vysliedenie nepriateľov a nasadzovali sa priamo do bojov. V 13. storočí sa na naše územie dostali spolu s ovčiarstvom aj strážne ovčiarske psy, z ktorých sa postupne vyšľachtili samostatné plemená ako je slovenský čuvač, maďarský kuvasz. Tatranský čuvač sa v období 1. československej republiky v žandárstve ako služobný pes. Ďalej boli využívaní na vyhľadávanie ľudí. ktorí sa ukrývali v lesoch, ranených a mŕtvych osôb, ako strážcovia hraníc, ťahanie saní, ako poslovia na ťažko prechodných miestach. V Rakúsko-uhorskej monarchii bolo využívanie služobných psov v policajnej službe zakázané. Pred 19. storočím bolo dovolené využívať psa v polícii a podmienkou bolo aby neštekal, iba vrčaním upozorňoval na nepriateľa, aby úplne poslúchal svojho pána a aby zostal tam kde mu jeho pán prikáže. Po prvý krát boli psy pomenované ako „policajné“ v roku 1900 . Na začiatku 20. storočia začal pôsobiť v úlohe policajného psa nemecký ovčiak.

2. Úloha a uplatnenie služobných a pracovných psov v minulosti a dnes.
V minulosti: ochrana osôb, majetkov, vo vojenstve (doručovatelia pôšt, boli vysielaní na zamínované polia za účelom zničiť ich, vyhľadávali mŕtvych), v strážnej službe, stráženie kráľovských hrobiek, ťahanie saní, pomocníci pri poľovačkách, ...
Dnes: policajná kynológia (zadržanie páchateľa, stráženie objektov, vyhľadávači drog, falošných bankoviek, mŕtvol, odhaľovanie výbušnín, pri záchranárskej činnosti, pri verejnej poriadkovej činnosti, ...), vojenská kynológia, lavínové psy
Služobný pes: pes zaradený do služby (majetok armády, polície), bez ohľadu na plemeno, vykonáva záverečné skúšky.
Pracovný pes: pes bez ohľadu na plemeno, je pracovne využívaný (majetkom kohokoľvek).

3. Rozdelenie služobných a pracovných psov.
1. Psy policajného zboru sa členia na základe dosiahnutých výsledkov podľa hodnotenia a stupňa vycvičenosti do kategórie všestranných psov a kategórie psov špecialistov.
2. kategória všestranného psa sa prideľuje podľa výkonnosti a člení sa na stupne.
Hliadkový pes H 1 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 1 hodinu starú, cudziu stopu vo frekvencii 10 minút starú, zvládne cviky poslušnosti a obranné práce v plnom rozsahu,
Hliadkový pes H 2 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 2 hodiny starú a cudziu stopu vo frekvencii 20 minút starú, zvládne cviky poslušnosti a obranné práce v plnom rozsahu,
Hliadkový pes H 3 - ak pes vypracuje cudziu stopu v teréne praktickú 3 hodiny starú a cudziu stopu vo frekvencii 30 minút starú, zvládne cviky poslušnosti v jednom zákroku minimálne dvoch páchateľov
3. kategória pre špecialistu sa prideľuje podľa výkonnosti a druhu špeciálnej vycvičenosti:
- pes špecialista D - na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok
- pes špecialista V - na vyhľadávanie výbušnín
- pes špecialista Z - na vyhľadávanie strelných zbraní
...

Metodika a vykonávanie cvikov - cviky poslušnosti
66. Popíšte metodiku cviku „Aport“.
Podmienené podnety: Povel: „APORT!“, vyslovený krátko, radostným tónom, Posunok: ukázanie pravou rukou do smeru odhodeného predmetu, Slovná pochvala: „DOBRÝ“, vyslovená v láskavom, povzbudzujúcom tóne.
Nepodmienené podnety: Aportovaný predmet, použitie dlhej vôdzky, pochvala potľapkaním.
Cieľom cviku je naučiť psa, aby na povel priniesol akýkoľvek predmet, po ktorý ho psovod vyšle, a ktorý môže uchopiť a priniesť.
Metodický postup pri nácviku: Psovod musí aktívnou hrou využiť záujem šteniatka o chytanie pohybujúcich sa predmetov, napr. loptičky. Tejto hre musí venovať veľa času a trpezlivosti. Nácvik hrou sa bude robiť len vtedy, keď pes o hru prejaví záujem, ale ani vtedy hra nesmie trvať veľmi dlho, aby sa pes neunavil a nestratil záujem.
...

Kľúčové slová:

výkon a výcvik

kynológia

služobné psy

výkony psov

metodika cvikov

metodika nácvikov

vykonávanie cvikovObsah:
 • Všeobecná časť
  1. Historický vývoj služobných a pracovných psov, definícia.
  2. Úloha a uplatnenie služobných a pracovných psov v minulosti a dnes.
  3. Rozdelenie služobných a pracovných psov.
  4. Služobná a pracovná upotrebiteľnosť psov.
  5. Prehľad druhov a stupňov skúšok, ich organizovanie a vykonávanie.
  6. Skúšobné poriadky pre skúšky služobných a pracovných psov.
  7. Podmienky účasti psovodov na skúškach, terminológia, účel skúšok.
  8. Organizácia skúšok z výkonu.
  9. Anatomická dráha reflexného oblúku
  10. Rozhodcovia na posudzovanie skúšok z výkonu psov.
  11. Spôsob posudzovania skúšok z výkonu psov.
  12. Povinné záznamy pri skúškach z výkonu.
  13. Orientačný reflex, jeho vývoj a vplyvy na jedinca.
  14. Známkovanie pri skúšaní psov skúškach z výkonu psov.
  15. Socializácia a jej vplyv na vývoj jedinca
  16. Výcvikové metódy
  17. Štádium vpečatenia vo vývoji šteniat
  18. Klasifikácia, protesty, previnenia pri skúškach z výkonu psov.
  19. Typy skúšok z výkonu psov.
  20. Usporiadateľ skúšok, prípustné počty psov.
  ...
  58. Charakteristika ľudského pachu a spôsob tvorby pachovej stopy.
  59. Vplyv pôdy, rastlinstva a mikroorganizmov na ľudský pach
  60. Kladné a záporné vplyvy rôznych fyzikálnych faktorov na životnosť pachovej stopy.
  61. Vplyvy tvrdých podkladov na pachovú stopu.
  62. Definícia jednotlivých častí pachovej stopy.
  63. Ochranné pomôcky pre činnosť figurantov používané na výcvik obrany.
  64. Definícia jednotlivých druhov stôp.
  65. Výstroj psa na stopu a vedenie psa pri jej vypracovaní.

  Metodika a vykonávanie cvikov - cviky poslušnosti
  66. Popíšte metodiku cviku „Aport“.
  67. Popíšte metodiku cviku „Ku mne“.
  68. Popíšte metodiku cviku prekonania prekážky „Kladiny nízkej“
  69. Popíšte metodiku cviku „Štekaj“
  70. Popíšte metodiku cvikov „S,Ľ,V“ pri nohe psovoda, pred psovodom a na vzdialenosť.
  71. Popíšte metodiku cviku „Chôdza pri nohe s vodidlom“
  72. Popíšte metodiku cviku „Chôdza pri nohe bez vodidla“
  73. Popíšte metodiku cviku „Odloženie psa“
  74. Popíšte metodiku cviku „Odloženie psa za pochodu do polohy Sadni“
  75. Popíšte metodiku cviku „Odloženie psa za pochodu do polohy Ľahni“
  76. Popíšte metodiku cviku „Odloženie psa za pochodu do polohy Stoj“
  77. Popíšte metodiku cviku prekonanie prekážky - skok vysoký.
  78. Popíšte metodiku cviku prekonanie prekážky - kladiny s nábehovými doskami.
  79. Popíšte metodiku cviku prekonanie prekážky - kladiny s rebríkmi
  80. Popíšte metodiku cviku prekonanie prekážky - Skok šplhom.
  81. Popíšte metodiku cviku Aport cez skok vysoký.
  82. Popíšte metodiku cviku „Prerušenie nežiaducej činnosti“
  83. Popíšte zásady povelovej techniky a najčastejšie chyby psovodov.
  84. Popíšte metodiku cviku prekonanie priekopy.
  85. Popíšte metodiku cviku vysielanie psa Vpred.

  Metodika a vykonávanie cvikov - obranné disciplíny
  86. Metodika rozvíjania dráždivosti a nedôverčivosti u mladých psov.
  87. Skupinový nácvik obrany s mladými psami.
  88. Metodika nácviku záhryzu do handry.
  89. Metodika nácviku záhryzu do „Peška“
  90. Metodika nácviku záhryzu do rukávu na mieste.
  91. Metodika nácviku hladkého zadržania.
  92. Metodika nácviku záhryzu pri prepade psovoda.
  93. Metodika nácviku záhryzu pri protiútoku na psa.
  94. Metodika nácviku prieskumu terénu „revíru“ na zátarasy.
  95. Metodika nácviku prieskumu prírodného terénu.
  96. Metodika nácviku označenia ukrytej osoby pri prieskume terénu.
  97. Metodika nácviku „Púšťania“ po záhryze a jeho vhodnosti z hľadiska dosiahnutej kvality úrovne cviku.
  98. Metodika nácviku „Pustenia zadržanej osoby“
  99. Metodika nácviku stráženia zadržanej osoby.
  100. Popíšte metodiku cviku zákroky psa v miestnosti.
  101. Popíšte metodiku tréningu odolnosti voči naznačeniu úderu a úderom psa pri obrane.
  102. Popíšte metodiku cviku zákroky v nočnej dobe.
  103. Popíšte metodiku cviku „Eskorta zadržanej osoby“
  104. Popíšte metodiku cviku „Stráženie pri osobnej prehliadke zadržanej osoby“

  Metodika a vykonávanie cvikov - pachové disciplíny.
  105. Metodika nácviku sledovania pachovej stopy.
  106. Spôsoby a zásady kladenia nácvikových stôp.
  107. Aké najčastejšie nácvikové metódy poznáme pri vypracovávaní stôp
  108.Spôsoby a metodika kladenia predmetov na pachové stopy, typy predmetov.
  109. Spôsoby uvádzania psa na pachovú stopu.
  110. Metodika nácviku a spôsoby označovania predmetov na stope.
  111. Metodika vypracovania kríženia stôp.
  112. Pachové kríže
  113. Stopy na frekvencii, začiatky nácvikov a hlavné odlišnosti od klasických stôp.

  Metodika a vykonávanie cvikov - špeciálne cviky.
  114. Metodika a vykonávanie cvikov vyhľadania zavalených osôb.
  115. Metodika a vykonávanie cvikov vyhľadania ukrytých osôb v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy.
  116. Metodika a vykonávanie cvikov vyhľadania návykových a omamných látok.
  117. Metodika a vykonávanie cvikov vyhľadania výbušnín.
  118. Metodika a vykonávanie cvikov vodiacich psov.
  119. Metodika a vykonávanie cvikov asistenčných psov.
  120. Metóda pachových konzerv