Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Obdobie renesanie, humanizmu, baroka, klasicizmu

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
815
Posledná úprava
16.06.2017
Zobrazené
1 031 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obdobie renesanie, humanizmu, baroka, klasicizmu

Od konca 13. a najmä začiatkom 14. Storočia sa šírilo v Taliansku a neskôr aj v iných krajináh, myšlienkové, spoločenské a umelecké hnutie humanizmus (z latinčiny hunanus=ľudský) a renesancia (obroda, znovuzrodenie). Cieľom hnutia bolo obrodenie človeka v uchu antických ideálov a napokon obroda, znovuzrodenie antiky.

Vznik novej epochy súvisel s rozvojom manufaktúrnej výroby a s rozmachom meštianstva (buržoázie). Nová epocha bola bohatá na významné objavy a vynálezy.

Humanistické a renesančné myslenie odmietalo feudálne a cirkevné myslenie a od nadpozemského světa sa obracalo k pozemskému životu, zdôrazňovali význam pozemského života.

Zdôrazňovalo nové hodnoty: právo človeka na radostné prežívanie človeka, úctu k rozumu (racionalizmus); zmyslové poznanie (senzualizmus); význam jednotlivca (individualizmus). Podobné hodnoty boli typické pre Grécku a Rímsku kultúru -> preto sa humanizmus a renesancia opierali o antiku. Štúdiom a napodobňovaním antikej kultúry a umenia chceli obnoviť ideály antického sveta.

Kľúčové slová:

literatúra

naturalizmus

humanizmus

renesancia

komédie

bájky

romantizmus

preromantizmus

realizmus

lyrizovaná próza

baroko

klasicizmusObsah:
 • Humanizmus
  Renesancia
  Talianska lit. (14. - 16. stor.)
  Francúzska lit. (vrcholí v 16. storočí, no jej začiatky siahajú do 15. storočia)
  Španielska lit. (rozvíjala sa v 16. a 17. storočí - zlatý vek v špan. lit.)
  Slovenská lit
  Cestopisná lit. - daniel krman - cestovný denník
  Komédie
  Bájky
  Klasicizmus v slovenskej literatúre (1780 - 1840)
  Slovenská preromantická a romantická literatúra
  Jánošikovská tématika
  Protiturecká tématika
  Raná tvorba
  Preromantizmus a romantizmus v európskej literatúre
  Anglická lit.
  Poľská lit.
  Ľudová lyrika
  Ľudová epika
  Zobrazenie ľudu a prírody u sládkoviča a hviezdoslava
  Svetový román v období realizmu
  Hviezdoslavova lyrika
  Slovenská literárna moderna (1900 - 1918)
  Ernest Hemingway
  Henri Barbusse
  Sociálno-funkčná literatúra
  Lyrizovaná próza
  Naturalizmus - zvelebovanie a povýšenie prírody
  Medzivojnová dráma
  Česká dramatická tvorba