Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Metrológia (testy, prednášky, vypracované odpovede...)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
12,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48264
Posledná úprava
20.01.2023
Zobrazené
21 x
Autor:
Podko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Meranie strojových súčiastok rotačných a skriňových - výber meracích dotykov,metodika merania.
Súčiastky strojov,prístrojov a zariadení majú rôzny tvar a sú kladené na ne rôzne požiadavky.Z tohto hľadiska je potom potrebné použiť rôznu metodiku merania,prípadne špeciálne meracie prístroje.Z hľadiska charakteru tvaru môžeme rozdeliť stroj.súč.do rôznych skupín a taktiež ich meranie.Meranie rotačných súčiastok-k základným plochám rotačných súčiastok patria:valcové,kužeľové a guľové plochy.V tejto časti pojednáme o niektorých zásadách merania rozmerov a z nich vyplývajúcich rozmerových odchýlok uvedených plôch.Pri tomto meraní je potrebné dodržiavať predovšetkým 2 zásady:1.vhodná voľba meracieho dotyku,2.vhodná poloha meracieho dotyku vzhľadom k meraným plochám aby sme dostali správny hľadaný rozmer.Z hľ.voľby meracieho dotyku platí zásada,že styk medzi povrchom meracieho dotyku a povrchom meranej plochy má byť pokiaľ možno bodový.Dokončiť.....
...
2.Meranie v pravouhlých a polárnych súradniciach - metodika merania.
Meranie v pravouhlých súradniciach-príprava prístroja:nasadenie okulárov,zaostrenie obrazu (v svetelnom reze,v osovom reze).Po vyrovnaní súčiastky do smerov merania nastavíme nitový kríž na začiatok súr.systému.Odtiaľ potom meriame v smere pozdlžnom a priečnom.Meranie v polárnych súradniciach-na pozdlžne sane prístroja uložíme optický deliaci stôl a nitkový kríž nastavíme do stredu otáčania pomocou značky alebo pomocou hrotu, ktorý zasunieme do otvoru v deliacom stole.Súčiastky,ktorých os je daná otvorom alebo čápom, vystredíme pomocou trna alebo púzdra v otvore deliaceho stola.Súčiastky,na ktorých stred súradnicového systému je označený ryskami, jamkou a pod., nastavíme ručne pod stred nitového kríža.Jednotlivé body meriame potom pomocou pozdlžnych alebo priečnych saní a pootáčaním deliaceho stola.
...

Kľúčové slová:

metrológia

strojárstvo

SI

jednotky SI

meradlo

meranie

odchýlka

vlhkosť

drsnosť

profilObsah:
 • Meranie strojových súčiastok rotačných a skriňových - výber meracích dotykov,metodika merania
  Meranie v pravouhlých a polárnych súradniciach - metodika merania.
  Kontrola ozubených kolies - meranie rozstupu,meranie odchýlky od evolventy
  Kontrola ozub.kolies - meranie rozmeru cez zuby,meranie hrúbky zuba v konštantnej výške
  Meranie uhlov všeobecne - priame meranie uhlov.
  Nepriame meranie uhlov,výpočet nepresnosti pri nepriamom meraní uhlov.
  Meranie tvarových odchýlok všeobecne, metodika merania, príklad zostavenia meracieho systému.
  Meranie odchýlky priamosti
  Odchýlka kruhovitosti
  Mer.odchýlky kuželovitosti
  Odchýlka rovnobežnosti rovín
  Odchýlka súosovosti
  Drsnosť povrchu
  Lícovanie
  Statistická kontrola.
  ...

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • testy