Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Infekčné choroby psov

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42512
Posledná úprava
23.12.2013
Zobrazené
1 937 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VŠEOBECNÁ ČASŤ
1. Infekčné choroby psov a zásady vakcinácie
Infekčné choroby sa delia na:
Bakteriálne choroby (lymská borelióza, leptospiróza, ehrlichióza, pasteurelóza, tularémia, listerióza, tetanus, botulizmus, aktinomykóza, sneť slezinová - antrax, tuberkulóza, brucelóza, salmonelóza, yersinióza, kampylobakterióza, stafylokokóza, streptokokóza, hnisavý zápal kože, infekčný zápal vonkajšieho zvukovodu),
mykotické choroby (orgánové mykózy - podľa druhu pôvodcu: blastomykózy (hnisavý proces v koži: kandidóza, histoplazmóza, sporotrichóza), hyfomykózy (spórovité ochorenia, ktorých tkanivové útvary sú zložené z hýf: aspergilóza), fykomykózy (mucormykózy - ochorenia, ktorých tkanivové útvary pozostávajú zo zvláštne formovaných hýf); orgánové mykózy: primárne infekcie, sekundárne mykotické ochorenia; dermatomykózy);
vírusové choroby (parvovírusová choroba psov, koronavírusová choroba psov, rotavírusová choroba psov, besnota, aujeszkyho choroba, kliešťová encefalitída, psinka, infekčná vírusová hepatitída, infekčná laryngotracheitída, herpesvírusová choroba psov),
ostatné infekčné choroby psov (horúčka údolia rift, horúčka západného nílu, neoricketsióza psov, horúčka skalnatých hôr, Q horúčka).
Ochorenia rozdeľujeme podľa bôvodcu na vírusové a bakteriálne. Proti vírusom nemožno priamo zasiahnuť pri vziku ochorenia, možno len zmierňovať niektoré príznaky. Organizmus pri vzniku ochorenia to musí zvládnuť sám, preto úmrtnosť na tieto ochorenia sa pohybuje od 60 - 100%. U bakteriálnych infekcií je možné priamo zakročiť proti pôvodcovi, no priebeh ochorenia a devastácia organizmu je tak rýchla, že napriek správnej liečbe jedinec umiera na zlyhanie niektorého dôležitého orgánu.
...

2. Postvakcinačné komplikácie
Postvakcinačné komplikácie sa vyskytujú u 5 - 10% psov v rôznom časovom intervale po vakcinácii. Delíme ich na: komplikácie imunologického charakteru, postvakcinačné komplikácie neimunologické.
Komplikácie imunologického charakteru: zaraďujeme tu hypersenzitívne reakcie a autoimunitné prejavy. Tieto komplikácie vznikajú pri opakovanom použití akejkoľvek vakcíny, ale najčastejšie pri inaktivovaných očkovacích látkach a vakcínach obsahujúcich väčšie množstvo cudzorodých bielkovín. Často je to reakcia na adjuvans.
Reakcia I. typu: príznaky sa objavujú v priebehu jednej hodiny po 2. - 3. vakcinácii a prejavujú sa akútnym zvracaním, hnačkou, sťaženým dýchaním, kolapsom a prípadne aj úhynom. V rámci zníženia rizika výskytu tejto reakcie je nutné vyhnúť sa opakovanému použitiu vakcín, ktoré vyvolali reakciu.
Reakcia II. typu: je to protilátkami sprostredkovaná cytotoxická reakcia, ktorá vzniká po použití živých vakcín. Príznaky reakcie II. typu sa objavujú 1 - 2 týždne po vakcinácii. Hlavnými prejavmi je anémia, trombocytopénia a rozsiahle krvácaniny.
Reakcia III.
...

ŠPECIÁLNA ČASŤ - INFEKČNÉ CHOROBY
1. Aktinomykóza
AKTINOMYKÓZA: Je chronicky prebiehajúca infekčná choroba psov a mačiek. Sprevádzaná vznikom špecifických hnisavých granulómov, vnímavý je tiež človek. Etiológia: Pôvodcami aktinomykózy sú baktérie rodu Actinomyces čeľade Actinomycetaceae. Kolónie dobre rastú na bežných živných pôdach pri 35-37oC. U psov a mačiek - Actinomyces viscosus, A. bordeovulneris, A. odontolyticus, A. meyeri. A. pyogenes, ktorý je pôvodcom množstva hnisavých ochorení zvierat (podkožné abscesy, mastitídy, endometritídy a iné).
...

Kľúčové slová:

infekčné choroby psov

kynológia

vakcinácia

laboratórna diagnostikaObsah:
 • VŠEOBECNÁ ČASŤ
  1. Infekčné choroby psov a zásady vakcinácie
  2. Postvakcinačné komplikácie
  3. Faktory ovplyvňujúce imunitnú odpoveď psa
  4. Vakcinačné programy
  5. Preventívne a zdolávacie opatrenia pri infekčných chorobách psov. Princípy prevencie pri infekčných chorobách psov.
  6. Vzťahy medzi infekčnými chorobami psov a človeka - zoonózy. Surveillance - sledovanie výskytu zoonóz.
  7. Prírodná ohniskovosť nákaz.
  8. Infekčná choroba, infekčný proces, klasifikácia infekčných chorôb všeobecne a infekčných chorôb psov.
  9. Pramene pôvodcov infekčných chorôb, cesty prenosu, spôsoby nakazenia.
  10. Výkon epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri hlásení nákaz, ochrane územia štátu a presuny psov (export, import). Očkovacie preukazy domáce a medzinárodné

  ŠPECIÁLNA ČASŤ - INFEKČNÉ CHOROBY
  1. Aktinomykóza
  2. Antrax
  4. Lymská borelióza
  5. Leptospirózy
  6. Infekčné choroby charakterizované prírodnou ohniskovosťou: Tularémia, kliešťová encefalitída, ehrlichióza, listerióza
  7. Infekčné choroby črevného traktu psov bakteriálneho pôvodu: Salmonelózy, Shigelózy
  8. Infekčné choroby črevného traktu psov bakteriálneho pôvodu - Yersiniózy, Kampylobakteriózy.
  9. Tetanus
  10. Botulizmus a ďalšie anaerobné infekcie psov.
  11. Streptokokové a stafylokokové infekcie psov
  12. Hnisavé zápaly kože (Pyoderma), Infekčný zápal vonkajšieho zvukovodu psa.
  13. Dermatomykózy psov
  14. Orgánové mykózy
  15. Tuberkulóza
  16. Infekčné choroby psov vírusového pôvodu postihujúce CNS
  17. Psinka
  18. Besnota
  19. Parvovírusová choroba psov
  20. Koronavírusová infekcia psov a ďalšie vírusové infekcie postihujúce tráviaci systém
  21. Infekčná vírusová hepatitída
  22. Psincový kašeľ
  23. Herpesvírusová choroba psov

  PPRAKTICKÁ ČASŤ
  1. Zásady bezpečnosti pri práci, zásady biologickej bezpečnosti pri manipulácii s chorým psom pri podozrení na infekčnú chorobu.
  2. Odber, balenie a zasielanie materiálu na laboratórne vyšetrenie pri diagnostikovaní infekčných chorôb.
  3. Epizootologická anamnéza, vyšetrenie psa pri podozrení na infekčnú chorobu, založenie ambulantnej karty, evidencia pacienta.
  4. Laboratórna diagnostika infekčných chorôb psov - bakteriologické vyšetrenie.
  5. Laboratórna diagnostika infekčných chorôb psov - mykologické vyšetrenie.
  6. Laboratórna diagnostika infekčných chorôb psov - serologické testy
  7. Laboratórna diagnostika infekčných chorôb psov - virologické testy
  8. Základy medicínskej entomológie (vonkajšie parazity) a zoológie vo vzťahu k infekčným chorobám psov.
  9. Zásady prevencie infekčných chorôb pri odchove šteniat v chovných staniciach psov. Imunitný stav suky - matky a význam pre ochranu šteniat.
  10. Stav imunitnej reaktivity organizmu psov vo vzťahu k infekčným chorobám. Základné imunologické vyšetrenie.
  11. Tlmenie besnoty v teréne, kontumácia psov, postup pri poranení človeka.
  12. Laboratórna diagnostika besnoty, vyhodnotenie a využitie laboratórnych výsledkov v praxi.
  13. Orálna vakcinácia voľne žijúcich zvierat a kladenie návnad. Spôsob vyhodnotenia orálnej vakcinácie.
  14. Spôsoby použitia biopreparátov a liečiv pri infekčných chorobách psov.
  15. Prehľad biopreparátov a vakcín používaných pri infekčných chorobách psov. Vakcinácia psov a s tým spojené aktuálne predpisy.